Ebeveynlerin çocuğuna küsme davranışı ve çocuğa etkisi

Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:25:00

Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 17:25:00

Ali, eve geldiğinde annesinin suratının asık olduğunu fark etti. Bir süre sessizce oturdu, annesinin ona bakmadığını ve konuşmadığını gördü. Ali, endişelenmeye başladı ve annesine yaklaştı. 'Anne, bir şey mi oldu?' diye sordu. Annesi hala sessizdi ve Ali'ye bakmadan geçip gitti. Ali, kendisini reddedilmiş hissetti. 'Belki de benim yüzümden küsmüştür' diye düşündü. Değersizlik duygusu içinde odasına çekildi ve hüzünle oturdu. Korku ve endişe dolu bir gece geçirdi. Ertesi gün, annesiyle konuşmaya çalıştı, ama hala aynı soğukluk ve ilgisizlik vardı. Ali, içten içe öfkelendi ve isyan etmeye başladı. Bu durum, Ali'nin kendine olan güvenini zedeliyordu ve ilişkilerinde sorunlar yaşamasına neden olabileceğini düşünmeye başladı..

Bu örnek, bir çocuğun ebeveyninin küsme davranışından etkilendiğini ve çeşitli duygular yaşadığını göstermektedir. Her çocuğun tepkisi farklı olabilir, ancak genel olarak çocuklar kendilerini reddedilmiş, değersiz hissedebilir, korku ve endişe duyabilir ve öfke veya isyan duyguları yaşayabilirler.

Peki ama ebeveynler çocuğuna neden küser. Ebeveynlerin küsme davranışlarının nedenleri arasında bir kaç neden bulunmaktadır. Bunlar:

Stres ve baskı: Ebeveynlerin yaşadığı stres, baskı veya zorluklar, çocuğa karşı küsme davranışını tetikleyebilir. Ebeveynler, kendi yaşamındaki zorluklarla başa çıkmakta zorlandıklarında veya çeşitli sorunlarla karşılaştıklarında, duygusal tepkilerini çocuğa yansıtabilirler.

İletişim sorunları: Ebeveynler ve çocuklar arasında sağlıklı iletişim kurma becerisi eksik olabilir. Ebeveynler, duygusal veya sorunlu konuları açıklamakta veya çözmekte zorlanabilir ve bu da küsme davranışına yol açabilir.

Duygusal tepkilerin yönetimi: Bazı ebeveynler, duygusal tepkilerini yönetmede zorluk yaşayabilirler. Stres, öfke veya hayal kırıklığı gibi duygularıyla başa çıkmakta zorlandıklarında, çocuklarına karşı küsme gibi olumsuz davranışlar sergileyebilirler.

Kişisel geçmiş ve deneyimler: Ebeveynlerin kendi çocukluk deneyimleri, küsme davranışına yol açabilir. Ebeveynler, kendi ailelerinde benzer davranışları görmüş veya küsmeyle büyümüş olabilirler ve bu davranışları çocuklarına da yansıtabilirler.

Bunların yanında ebeveynlerin çocuğuna küsme davranışı, çocuk üzerinde çeşitli psikolojik yansımaları olmaktadır. İşte çocuğun bu durumda hissedebileceği bazı duygular:

Reddedilmişlik: Çocuk, ebeveynlerinin küsme davranışını kendini reddedilmiş hissetmek olarak algılayabilir. Ebeveynlerin ilgisini kaybetmesi veya çocuğa karşı soğuk ve mesafeli olması, çocuğun kendini kabul görmeme duygusu yaşamasına neden olabilir.

Değersizlik: Ebeveynlerin küsme davranışı, çocuğun kendisini değersiz hissetmesine yol açabilir. Ebeveynlerin sürekli olarak küsme veya ilgisizlik göstermesi, çocuğun kendi değerini sorgulamasına ve düşük özsaygı geliştirmesine neden olabilir.

Suçluluk: Çocuk, ebeveynlerinin küsme davranışını kendisine bağlayabilir ve suçluluk hissi yaşayabilir. Ebeveynlerin küsme davranışını çocuğun başarısızlığı veya yetersizliği olarak algılaması, çocuğun kendini suçlu hissetmesine ve aşırı sorumluluk duygusu yaşamasına neden olabilir.

Korku ve endişe: Ebeveynlerin sürekli küsme davranışı, çocuğun korku ve endişe duygularını artırabilir. Çocuk, ebeveynlerinin ne zaman küseceğini ve ne zaman sevgi ve ilgi göstereceğini kestiremez hale gelebilir. Bu durum, çocuğun güvende hissetmemesine ve sürekli bir gerilim içinde olmasına neden olabilir.

Öfke ve isyan: Bazı çocuklar, ebeveynlerinin küsme davranışına karşı öfke ve isyan duyguları yaşayabilirler. Bu çocuklar, reddedilmeye veya ihmal edilmeye tepki olarak saldırgan veya olumsuz davranışlar sergileyebilirler.

Tüm bunların yanında her çocuğun tepkisi farklı olabilir ve bazıları bu tür durumlarla daha iyi başa çıkabilirken, diğerleri daha fazla etkilenebilir. Ebeveynlerin çocuklarına küsme davranışı, çocuğun duygusal ve psikolojik sağlığını ciddi şekilde etkilemektedir. Ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmaları, sorunları açıkça konuşmaları ve çocuğa sevgi ve destek vermeleri önemlidir. Eğer ebeveynler bu davranışı sık sık sergiliyorlarsa, bir uzmandan yardım almak faydalı olabilir.

Kimya Çiftçi Dumlu / Sosyolog-Aile Danışmanı