SGK taşınmazlarının satışı elektronik ortamda yapılacak

Yayın Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 08:48:00

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 08:48:00

Sosyal Güvenlik Kurumunun sahibi olduğu taşınmazlar, kurumun konuyla ilgili duyurusunun ardından elektronik ortamda satılmaya başlayacak.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlarının Elektronik Ortamda Yapılacak Satışlarına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmelik hükümleri, SGK'nin internet sitesinden elektronik satış uygulamasına geçileceğinin duyurulduğu tarihe kadar uygulanmayacak.

Yönetmelikle, SGK taşınmazlarının "Elektronik Satış Portalı"nda açık artırma suretiyle yapılacak satış işlemlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, taşınmazın açık artırma ilanı, kurumun internet sitesinde yayımlanacak ve buradan "Elektronik Satış Portalı"na erişim sağlanacak.

Taşınmazın satış ilanı, kurumun internet sitesinin yanı sıra ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Basın İlan Kurumu İlan Portalı'nda, Resmi Gazete'de bir defa, yerel gazetede ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek 3 gazeteden birinde 2 defa yer alacak.

İlk ilan ihaleden en az 10 gün, son ilan ise ihaleden en az 5 gün önce yayımlanacak.

Açık artırma şartnamesinde ve ilanında, taşınmazla ilgili tüm bilgiler yer alacak.

İhale komisyonu, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı'nda görevli bir şube müdürü başkanlığında, bir teknik personel, ilgili birimden 2 personel ile Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan, ilgili başkanlık tarafından belirlenecek uzman düzeyinde bir personelden oluşacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alacak.

Açık artırmaya katılabilmek için taşınmazın tahmini satış değerinin yüzde 5'ini geçmemek üzere İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığınca belirlenecek tutardaki teminat bedelinin, ihale ilan metninde belirtilecek başvuru süresinin bitimine kadar kurum hesabına yatırılması zorunlu olacak.

Açık artırma, isteklilerin ihaleye başvuru esnasında verdikleri ilk teklifler içerisindeki tahmini satış değerinden aşağı olmamak üzere en yüksek bedel üzerinden ilanda belirlenen gün ve saatte İnşaat ve Emlak Daire Başkanı tarafından onay verilmesinin ardından "Elektronik Satış Portalı"nda başlatılacak.

Artırmanın sona erdiği gün ve saatte şartların sağlanması halinde taşınmaz, en yüksek teklif verene ihale edilecek.

En yüksek teklifi veren istekli, ihale sonucunun yetkili organ tarafından onaylanması sonrası kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 iş günü içinde ihale bedelini kurum hesabına ödemek zorunda olacak.

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 10 Ağustos 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliği" hükümleri uygulanacak.