İşletmeler, KOSGEB destekleriyle üretim ve ihracattaki güçlerini artırıyor

Yayın Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:45:00

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 12:45:00

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB), işletmelerin üretim ve ihracatına katkı sağlamak için yıl sonuna kadar 6,85 milyar liralık kaynak aktarması hedefleniyor.

Dünya genelinde her yıl 27 Haziran, KOBİ'lerin önemini vurgulamak ve başarılarını kutlamak için "Dünya KOBİ Günü" olarak kutlanıyor.

KOBİ'ler, ekonomik büyümeye ve istihdama katkılarıyla küresel ekonomiyi canlı tutan önemli aktörler olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Ticaret Odası verilerine göre, KOBİ'ler dünya genelindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 70'ini karşılarken, ekonomik büyümede önemli rol oynuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'u KOBİ statüsündeki firmalardan oluşuyor. İhracatın ve AR-GE harcamasının 3'te 1'ini, cironun yüzde 43'lük bölümünü KOBİ'ler gerçekleştiriyor. KOBİ sayısı 3 milyonu aşan ülkede istihdamın yüzde 71'i küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde çalışıyor.

KOSGEB ise girişimcilere yönelik destek programları, hibe imkanları, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle KOBİ'lerin büyümelerine, rekabetçiliğine, üretim ve ihracatına katkı sağlıyor.

Başkanlığın 2,37 milyar lira olan bütçesi, geçen yıl Kovid-19 salgınından etkilenen KOBİ'lerin istihdamına yönelik finansman desteğiyle 10,58 milyar lira olarak güncellendi. Bunun 10,22 milyar lirası KOBİ'lere aktarıldı. Bu yıl ise 4,47 milyar lira olarak öngörülen bütçe 6,85 milyar lira olarak revize edildi. Bu kaynağın yıl sonuna kadar KOBİ ve girişimcilere aktarılması hedefleniyor.

İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI BU YIL DA DEVAM EDECEK

KOSGEB, Geleneksel Girişimcilik Destek Programı ile 65 bin liraya kadar destek verirken, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında teknoloji seviyesi düşük sektörlere 175 bin lira, orta yüksek teknoloji seviyesine 275 bin lira ve yüksek teknoloji seviyesindeki girişimlere de 375 bin liraya kadar hibe desteği sağlıyor.

Bu desteklerle katma değeri yüksek sektörlerde kurulan işletme sayısının artırılması hedefleniyor. Geçen yıldan bu yana bazı illerde belirlenen önemli sektörlerde 1 milyon liraya kadar çağrı bazlı İleri Girişimcilik Destek Programları uygulanıyor. Bu yıl da çağrılara devam ediliyor.

AR-GE ve ürün geliştirme (ÜR-GE) projelerine 1,1 milyon liraya kadar, proje teklif çağrılarıyla 6 milyon liraya kadar destek veriliyor.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri sonucu cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla KOBİ'ler 10 milyon liraya kadar destekleniyor.

Düşük/orta-düşük teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 1,4 milyon lira ve geri ödemesiz 600 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira, orta-yüksek/yüksek teknoloji alanında yer alan ürünler için geri ödemeli 7 milyon lira ve geri ödemesiz 3 milyon lira olmak üzere toplam 10 milyon lira destek üst limiti bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin üretimini artıracak yatırım projelerine geri ödemesiz 1,8 milyon lira ve geri ödemeli 4,2 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon liraya kadar destek veriliyor.

KOBİ'LERİN REKABETÇİLİĞİ DESTEKLERLE GÜÇLENİYOR

İşletme Geliştirme Destek Programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücü ve ekonomideki paylarının artırılması ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla 2 milyon 960 bin liraya kadar destek sağlanıyor.

İş Birliği Destek Programı ile KOBİ'lerin ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amacıyla 10 milyon liraya kadar destek veriliyor.

KOBİ Gelişim Destek Programı ile KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelere 2 milyon liraya kadar destekleme yapılıyor.

KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında da KOBİ'lere, finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerini sağlamak amacıyla 2,5 milyon liraya kadar destek sunuluyor.

YURT DIŞI PAZARLARA GİRİŞ İÇİN DANIŞMANLIK VE İŞLETME DESTEĞİ

Yurtdışı Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında işletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli teknik ve hukuki destek verilirken, işletmelere 50 bin dolara kadar, düzenleyici kuruluş personeli için de 25 bin dolara kadar destek sağlanıyor.

Yurtdışı Pazar Destek Programı ile KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, İhracata ve e-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmak amacıyla 300 bin liraya kadar destek veriliyor.

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı ile ise geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren işletmelerin güçlendirilerek hayatta kalmalarını ve bu birikimin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla belirlenen destek tutarı 250 bin liraya kadar çıkıyor.

ÖZEL DESTEKLER

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 yılı borçları, felakette hayatını kaybeden işletmecilerin ise borçlarının tamamı silindi.

Bölgede hasar gören işletmelerin faaliyetlerine hızla dönmesi amacıyla Acil Destek Kredisi Programı başlatıldı. Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve depremden etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi kapsıyor. Bu durumdaki işletmelere ölçeklerine bakılarak 1,5 milyon liraya kadar hızlı finansman imkanı sağlanıyor.

Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile deprem bölgelerindeki KOBİ ve sanayici esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği veriliyor. Bölgedeki imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çeşitli giderlerinin karşılanması amacıyla 75 bin liraya kadar geri ödemeli destekler sunuluyor.

Deprem bölgesinde girişimcilik destekleri üst limitleri iki katına çıkarılırken, bu kapsamda Geleneksel Girişimci Destek Programıyla işletmesini kuran girişimcilere 130 bin liraya kadar, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere de toplamda 750 bin liraya kadar geri ödemesiz finansman kullanım imkanı veriliyor.

Öte yandan Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta yoğun yağış, sel ve heyelandan etkilenen KOBİ'ler için "2023 Yılı Sel ve Heyelan Acil Destek Kredisi Programı" devreye alındı. İşletmelerin acil ihtiyaçlarına yönelik de 300 bin liraya kadar kullanacakları kredinin kar payı ve faizinin tamamının KOSGEB eliyle karşılanmasına yönelik düzenleme yapıldı.