0530 708 54 54
0530 708 54 54
24 Haziran 2021 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:24 Haziran 2021 Perşembe 09:30:00

Ozon ile ağrılara ameliyatsız son

Romatizma, bel, boyun fıtığı, migren, kas-eklem ve diyabet ağrılarından kurtulmanın en doğal yolu 'ozon terapi.' Doğal morfin sistemini uyaran ozon sayesinde vücuttaki ağrı refleksleri düzeliyor, hissedilen ağrı ortadan kalkıyor.

Röportaj: Yasemin İLAN

Ağrı insanı rahatsız eden nahoş bir duygudur. Nedeni ne olursa olsun mutlaka tedavi edilmelidir. Ağrı kesiciler kullanıldığında mide bağırsaklarda ülser, kanama, kalpte, karaciğer ve böbreklerde oluşan sıkıntılar nedeni ile insanlar ilaç kullanmaktan kaçınmaktan ve gittikçe daha doğal tedavilere yönelmekte ve doğal olarak etkili tedavilere de sahip çıkmaktadırlar. Ozon tedavisi doğal tedaviler bakımından bilimsel araştırmalara konu olmuş ve olumlu neticeleri kanıtlanmış tedaviler arasında yer almaktadır. Prof. Dr. Nurettin Lüleci, "Ozon kimyasal olarak üç oksijen molekülüne sahiptir. Elektriksel olarak yüksek enerjili bir oksijendir. Dünyanın ekolojik uyumunda koruyucu rolü iyi bilinmektedir. Hemen hemen yan etkileri olmayan güvenli bir tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Ağrı tedavisinde ozon kullanımı gittikçe güncel hale gelmektedir. Ozon hastalıklı dokulara oksijen temininde, dokunun oksijenlenmesine neden olmaktadır. Aynı zaman da ağrının oluşmasına katkı sağlayan aracılık eden farklı enflamasyon maddelerinin oluşumunu azaltır. Ve bunlara karşı tedavi edici bir etki oluşturur.

Uluslararası Ağrı Araştırma Derneği ağrıyı şöyle tarif etmektedir; Vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, insanın geçmişteki deneyimleri ile ilgili duyusal hoş olmayan bir duyudur. Ağrı duyusu kişiseldir. Birisi diğerinin ağrısını duymaz. Ağrı akut ve kronik olarak iki temelde ele alınır" dedi.

Akut Ağrı: Herhangi bir düşme, çarpma, kesilme, çizilme sonucu hissettiğimiz o anda olan anlık ağrıdır. Ve bu tür ağrılar genellikle geçicidir.

Kronik Ağrı: Bir insanda 3 veya 6 aydan fazla süren bir ağrı söz konusu ise bu kronik yani geçmeyen ağrı sınıfına girer. Hasta sadece ağrı yakınması değil uyku düzeninin bozulması ve psikolojik, moral bozukluğu olarak da rahatsızlığını ifade eder. Kronik ağrı dünyada milyonlarca insanı etkileyerek onlara fiziksel ve duygusal işlevselliklerini azaltıp, mesleklerindeki kapasitelerini ve yaşam kalitelerini etkilemekte bozmaktadır. Yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile kronik ağrı mutlaka kontrol altına alınmaya çalışılmalıdır.

Avrupa'nın 16 ülkesini kapsayan bir araştırmada, orta ile şiddetli yoğunluk arasında değişik düzeylerde hissedilen kronik ağrı probleminin erişkinlerin yüzde 19 görüldüğü, sosyal ve iş yaşam kalitelerini ciddi oranda etkilediği tespit edilmiştir. Aynı çalışmada kronik ağrısı olan fertlerin çok azının ağrı uzmanlarınca (yüzde 2) tedavi edildiği, hemen hemen yarısının yetersiz ağrı tedavisi gördükleri ortaya çıkmıştır.

HER 10 KİŞİDEN 6'SI AĞRI ÇEKİYOR

Prof. Dr. Nurettin Lüleci, "Türkiyede yapılan bir araştırmada ise durum şöyle tespit edilmiş; Erişkinlerin yüzde 63'ü ağrı çekmektedir. Kadınların, kentte ve batı bölgesinde yaşayanların ağrıları daha fazla olup, ağrı yaş arttıkça artmakta idi. Mevcut ağrıların yaklaşık yarısı hemen her gün görülmekte (yüzde 45), dörtte biri (yüzde 25) 4-12 saat sürmekte, yüzde 25'i ise dayanılmaz ağrılar şeklinde ortaya çıkmaktaydı. Yine ağrıların yüzde 75'i kronik ağrıdır. Kronik ağrılarda, Batı ve Orta Anadolu'da, kentte, 35-44 yaş grubunda, kadınlarda daha fazla idi. Ağrılar sırası ile baş (yüzde 35), bel (yüzde 15), bacaklarda (yüzde 13) ve batın bölgesidir" dedi.

Prof. Dr. Nurettin Lüleci sözlerini şöyle sürdürdü: "Baş bölgesinin ağrıları kadınlarda, kentlilerde, Batı ve Orta Anadolu'da yaşayanlarda daha sıklıkla görülür iken, bacak ağrıları erkeklerde ve kırsal bölgede yaşayanlarda görülmektedir. Genel hatları itibari ile dünyada ve Türkiye'de ağrı çeken insanların durumlarının özeti böyle idi. Buradan anlamamız gereken özellikle geçmeyen ağrıların ciddi bir sağlık sorunu olarak ele alınması ve tedavisi edilmesi gerekliliğidir. Ancak tedavi maliyetlerinin yüksekliği ve ağrı tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin uzun süreli kullanımında ciddi yan etkilerin görülmesi insanları ilaçlardan uzak durmaya ve doğala doğru meyletmelerine neden olmaktadır. Ozon tedavisi doğal ve de etkili olması gibi özelliklerinden dolayı ağrı tedavisi ile uğraşan hekimlerin kurtarıcısı olmuş hastalarına daha faydalı uygulamalar yapma olanağını sağlamıştır."

FITIK TEDAVİSİNDE KULLANILIR

Ağrı tedavisinde ozon, farklı biyolojik etkilerinin bir sonucu olarak ağrının birçok çeşidinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle 2000 yıllarından sonra ozon tedavisinin ağrı tedavisinde kullanımına dair tıbbi literatürdeki artış, klinisyenlerin dikkatini ozonun ağrı tedavisinde tek başına ya da diğer tedavilerle birlikte kullanımına yöneltmiştir. Bel boyun fıtıklarının tedavisi için sadece fıtığa neden olan diskin içine veya sinir dokusu çevresine ya da omurgaların etrafındaki kaslara uygulanan ozon enjeksiyonu konusunda 117 makale tıp literatüründe yerini almıştır. Ozon, ağrı tedavisinde tek başına kullanıldığı gibi kombinasyon tedavileri şeklinde de kullanılmaktadır.

HANGİ AĞRILARDA ETKİLİ

* Bel boyun fıtıkları

* Damar hastalıkları ve bunlara bağlı ağrılar

* Kas-Eklem rahatsızlıklarına bağlı ağrılar

* Romatizma ve kireçlenme ağrıları

* Nöropatik ağrılar, özellikle diyabet hastalarında görülen ağrılar

* Kronik enflamatuar ve dejeneratif hastalılara bağlı ağrılar, osteoartritlerde

* Migren ve diğer baş ağrıları

* Kronik yorgunluk, fibromyalji sendromunda

* Ağrılı seyreden bazı kan hastalıklarında

* Stres ve psikojenik nedenlere bağlı ağrılarda

* Tedavilere bağlı oluşan ağrılarda (radyoterapi ve kemoterapi uygulamalarına bağlı)

NASIL ETKİ EDER?

Konunun bu yönü bilimsel yaklaşımların anlatılmasını içerdiğinden pratik olarak ifadesi güç olmaktadır, burada bilinmesi gereken ana şikayetin ağrı olduğu bir çok durumda ozonun; ağrının giderilmesi, yada azaltılmasında ciddi katkısı olduğunun bilinmesidir. Bilimsel olarak Ozon, antioksidan yolakların aktive edilmesi ile etkiler ortaya çıkmaktadır. Ozon aynı zamanda hücre zarından geçişleri kontrol ederek ağrı kesici etkiler oluşturur. Doğal morfin sistemini uyarmakta, ağrılar azalmaktadır aynı zamanda ağrı refleksleri de düzelmektedir. Ozonun sinir fonksiyonlarını iyileştirici özellikleri de kanıtlanmıştır.

EN ÇOK UYGULANAN YÖNTEMLER

* Bel boyun fıtıklarında direk fıtık nedeni olan disk dokusu içerisine görüntüleme sistemi eşliğinde gaz olarak enjekte edilir. Fıtık küçülür, ağrı gider

* Diz eklemi içerisine direk ozon gazı verilir, diğer eklemlerin içlerine de verilir.

* Cilt altına minik enjeksiyonlar şeklinde

* Ağrılı bölgelere direk gaz şeklinde enjeksiyonlar ile

* Ozon yağı (wellozone) ozonlanmış soğuk sıkma zeytinyağı: Bu şekli tüm ağrı türlerinde haricen ağrı olan adale , eklem ve diğer yerlere uygulanır. Etkili ve doğal bir yoldur.

* Major yöntem: bir miktar kanın vakumlu şişelere otomatik olarak alınması ozonlanması ve tekrar hastaya geri verilmesi şeklindeki uygulamadır.

* Epidural alana ozon uygulaması Şeklinde klinikte uygulanmaktadır.

Ozon yağı her zaman her yerde vücudunuza uygulayabileceğiniz sadece ağrı tedavisinde değil başka başka bir çok konuda örneğin, cildin beslenmesi, pürüzsüzleştirilmesinde, ciltte oluşan yara bere çizik, çatlak gibi durumların tedavisinde, sinek ısırması, güneş yanıkları, çarpmalara bağlı ödem, şişliklerde, kaşıntılı durumlarda güvenle kullanabileceğiniz doğal bir maddedir.

YAN ETKİSİ YOK

1- Yan etkisi yok denecek kadar az

2- Özellikle bel boyun fıtıklarında güvenilir ve etkin tedavi olanakları sağlayan

3- Yaşlı hastaların eklem problemlerine bağlı ağrı sağaltımında faydalı

4- Oksidatif stresin yol açtığı kabullenilen dejeneratif ve kronik hastalıkların ve bunlara bağlı ağrıların sağaltımında katkılar sağlayan

5- Damarsal patolojilere bağlı süreçlerin ve bu patolojilerle ilintili ağrıların tedavisinde

6- Diğer tedavi uygulamaları ile klinik ve teknik olarak uyumlu

7- Daha sonra eğer cerrahi gerekli ise bu duruma engel teşkil etmeyen bir tedavidir.