KOBİ'ler, ana sanayi üreticileri ve büyük işletmelerin tedarik zincirlerine eklemlendirilecek

Yayın Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 12:15:00

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 12:15:00

Türkiye'de KOBİ'lerin geliştirilerek, ana sanayi üreticileri ve büyük işletmelerin tedarik zincirleriyle bir araya getirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecek.

12. Kalkınma Planı'ndan (2024-2028) derlediği bilgiye göre, gelecek dönem küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin finansmana erişim imkanlarının, kurumsal gelişimlerinin, verimliliklerinin artırılması, yenilikçilik kapasitelerinin ve ölçeklerinin büyütülmesi hedefleniyor.

Ayrıca KOBİ'lerin tedarik zincirlerinde güçlü şekilde yer almalarının sağlanması, ihracat, yenilikçilik ve rekabetçilik düzeylerinin yükseltilerek etkin ve verimli büyümeye ve istihdama katkılarının artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda, KOBİ'lere yönelik beşeri sermaye güçlendirilecek.

Nitelikli akredite danışman ve yönderlik havuzu oluşturularak aktif kullanımı sağlanacak, sektörlerde danışmanlık merkezleri ve platformlar aracılığıyla danışmanlık mekanizmaları geliştirilecek.

Örgün eğitimdeki girişimcilik müfredatı finansal okuryazarlık, mevzuat bilgisi, dijital teknolojiler, e-ticaret, pazarlama gibi konulardaki ihtiyaçlar dikkate alınarak gözden geçirilecek, uygulamalı girişimcilik eğitimleri yaygınlaştırılacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak mesleki eğitim merkezleri ve meslek liselerinin yer seçiminde organize sanayi bölgeleri öncelikle değerlendirilecek.

Teknoloji alanında kritik uzmanlıklara sahip yeteneklerle yenilikçi iş modelleri ve yüksek teknolojiye dayalı işletmesi olan yabancı girişimcilere karşılıklılık ilkesi çerçevesinde vize uygulaması kolaylaştırılacak.

Çalışanların ortaklığının sağlandığı işletme içi girişimciliği yaygınlaştıracak mekanizmalar geliştirilecek. Girişimcilik ekosisteminde işbirliği yapma kültürü yaygınlaştırılacak.

KOBİ ve girişimcilere yönelik destekleyici kuruluşlarda ara yüz kullanımı yaygınlaştırılacak.

Teknik mentörlük gerektiren yüksek teknolojili alanlarda başta büyük işletmeler olmak üzere işletmelerin girişimcilere ve KOBİ'lere mentörlük yapması teşvik edilecek.

KOBİ'LERE SAĞLANAN YARDIMLAR İÇİN İZLEME SİSTEMİ KURULACAK

KOBİ'ler ve üniversitelerin hazırlayacakları projelerin desteklenmesi sağlanacak. Sektörel bazda yüksek verimliliğe sahip firmaların iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturulacak.

Türkiye'nin yurt dışındaki tekno girişimci envanteri çıkarılarak yurt içindeki potansiyel girişimcilerle etkileşim kurulabilecek bir mekanizma geliştirilecek. KOBİ'ler, ölçeğini büyütmesi, sürdürülebilir bir yapıya kavuşması ve küresel düzeyde daha rekabetçi bir konum kazanması amacıyla desteklenecek.

KOBİ ve girişimcilere, hızlı büyüme, teknoloji odaklı ihracat yapma, yüksek teknoloji alanında faaliyet gösterme, verimlilik artırma gibi kriterler çerçevesinde destek verilecek.

Ana sanayi üreticileri ve büyük işletmelerin tedarik zincirlerine KOBİ'lerin eklemlenebilmeleri için eşleşmeleri kolaylaştırılacak.

Ayrıca KOBİ'lerin gerekli kalite, verim, kapasite artışlarıyla ürün geliştirme (ÜR-GE) faaliyetleri tedarikçi geliştirme süreçleri kapsamında desteklenecek. KOBİ ve girişimcilere sağlanan devlet yardımlarına yönelik kapsayıcı bir izleme sistemi kurulacak ve etki analizleri yapılacak.

Arz ile talebin daha etkin eşleşmesini sağlamak için sanayi ve teknoloji bölgelerinde üretimi yapılan ürünlerin ve geliştirilen teknolojilerin envanteri hazırlanacak.

Tekno girişimciler tarafından oluşturulan ürünlerin Devlet Malzeme Ofisi bünyesindeki Tekno Katalog Platformu gibi araçlarla entegrasyonu sağlanarak bu ürünlerin ticarileşme ve markalaşma süreçleri hızlandırılacak.

KREDİ GARANTİ SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK

KOBİ'leri olası afet, salgınlara karşı bilgilendirmek ve korumak amacıyla birebir KOBİ eğitimleri, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

KOBİ'lerin iş sürekliliği planı hazırlamasına yön göstermesi için ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla rehberler hazırlanacak ve risk yönetimi uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Finansmana erişim kolaylaştırılacak, alternatif ve yenilikçi finansman yöntemleri yaygınlaştırılacak.

Yatırım bankacılığı, kurumsal ve bireysel girişim sermayesi, kitle fonlaması, etki yatırımcılığı, melek yatırımcılık gibi alternatif ve yenilikçi finansman imkanları güçlendirilecek, kullanımları yaygınlaştırılacak.

"Türkiye Finansal Raporlama Standardı"nın KOBİ'ler arasında yaygınlaştırılması sağlanacak. Kredi garanti sistemi geliştirilecek, girişimlerin yenilikçi iş modelleriyle AR-GE ve yenilik projelerinin finansmanında kullanımı yaygınlaştırılacak.

KOBİ'ler ve girişimcilerin bilgi asimetrisi problemlerini azaltmak için finans verileri dışındaki verilerin de kullanıldığı yeni puanlama sistemleri geliştirilecek.