Ulusal Staj Programı'na başvurular 20 Ocak'a uzatıldı

Yayın Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:15:00

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 17:15:00

Programa, lisans programlarının 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarının 1 veya 2. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden başvurabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak tüm gençlerin kamu kurumlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla başlatılan "Ulusal Staj Programı"na başvurular, 20 Ocak saat 23.59'a kadar kabul edilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamada, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımıyla "Senin İçin Seferbiriz" teması altında 2020'den bu yana yürütülen programın, gençlerin iş yaşamını mezun olmadan önce deneyimleyebilme, başarılı olabilecekleri alanları yakından tanıma, sahip oldukları teorik bilgi ve becerileri sahada uygulama imkanı sağladığı belirtildi.

Öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlayan programın, istihdam edilebilirliklerini desteklediği ifade edildi.

Program kapsamında 2020'den 2022'ye kadar 440 bin öğrenci başvurusu alınırken, 160 bini aşkın gence staj imkanı sağlandığı aktarılan açıklamada, zorunlu ve gönüllü staj ayrımı kaldırılarak, stajını kamuda yapan tüm gençlerin staj ücretleri ve sigortalarının devlet tarafından karşılandığı kaydedildi.

Program ile Türkiye'de ilk defa öğrencilerin değerleme sürecinde anlık performansı ölçen sınavlar yerine, yaşam boyu sergiledikleri performans, becerilerini artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak bir yetenek havuzu oluşturulduğu anlatıldı.

Açıklamada, işverenlerin yetenek havuzundaki adayların kişisel bilgilerini görmeden, aradıkları nitelikleri haiz gençlere staj tekliflerini sunduğu ve böylece gençlerin, kendilerine gelen teklifler arasından istediklerini kabul ederek "seçilmeyi bekleyen" değil, "staj yapacağı kurumu seçen" yetenekler haline geldiği bildirildi.

ÖRNEK UYGULAMA

Şeffaf, objektif ve sorgulanabilir niteliği, yenilikçi ölçme ve değerleme modeli, paydaşlar arası etkileşime dayanması ve sunduğu kapsamlı staj imkanlarıyla programın, OECD'nin 22 Ekim 2020 tarihli Gençlik, Güven ve Kuşaklararası Adalet İçin Yönetişim Raporu'nda örnek uygulama olarak yer aldığı aktarıldı.

Ayrıca programın, OECD'nin 6 Temmuz 2021 tarihli "COVID-19 Krizinde Ülkeler Gençleri Desteklemek İçin Ne Yaptı?" başlıklı politika dokümanında "Pandeminin İş Gücü Piyasaları ile Gençler Üzerindeki Etkilerini Azaltmak için Uygulanan Destek Önlemler" alanında tanıtılan 3 projeden biri olduğu vurgulandı.

STAJ YAPAN ÖĞRENCİLER ÖDEMELERİNİ ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ALACAK

Açıklamada, yeni dönem başvuruları 18 Ekim 2022 tarihli E-İnsan Tanıtım Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve 18 Ocak'ta sona ermesi planlanan Ulusal Staj Programı için gençlere yönelik büyük bir müjde paylaşıldığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 itibarıyla kamu kurumlarında staj yapan öğrencilerin ödemelerini asgari ücret üzerinden alacağını duyurduğu anımsatıldı.

Stajını özel sektör kuruluşlarında gerçekleştiren öğrencilerin ise yasal ücret ödemelerini 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince alacağı aktarılan açıklamada, "Programın son başvuru tarihi gençlerimizin yoğun taleplerine istinaden 20 Ocak 2023 saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, programa yurt içinde örgün eğitim veren lisans programlarının 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarının 1 veya 2. sınıf öğrencileri ile yurt dışında eğitimine devam eden Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olanlardan lisans programlarının 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarının 1 veya 2. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olmak kaydıyla başvurabileceği bildirildi.

Başvuruların "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılabildiği, programa başvurmak isteyen öğrencilerin duyuruları ve detayları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Ulusal Staj Programı resmi Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook hesapları (@tccbiko - @ulusalstajprg) ve resmi web siteleri (cbiko.gov.tr - kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) üzerinden takip edebileceği belirtildi.