8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda

Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 16:57:00

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 16:57:00

Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplandı.

Yüksel, görüşmelere başlamadan önce yaptığı konuşmada, teklifin hak arama hürriyetinin daha da güçlendirilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, yargılamanın hızlandırılması, kişisel verilerin korunması konularında önemli düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Teklifle, kanun yollarına başvuru sürelerine ilişkin düzenleme yapılacağını; adli para cezası miktarının yükseltileceğini aktaran Yüksel, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonuna yeni görevler de verileceğini dile getirdi.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİNDE YÜZDE 50 ARTIŞ YAPILACAK

Cüneyt Yüksel, kanun teklifiyle, emeklilerin bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapılmasının öngörüldüğünü de hatırlattı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, yaptığı sunumda, kanun yoluna başvuru sürelerinin gün yerine hafta olarak düzenleneceğini; suçla daha etkin mücadele kapsamında da bir güne karşılık gelen adli para cezasının alt ve üst sınırlarında artış yapılacağını anlattı.

Şengül Karslı, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunmasının, hukuki güvenliğin güçlendirilmesinin, adalete erişimin kolaylaştırılmasının, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesinin, yargıya güvenin artırılmasının ana ilke ve değer olarak kabul edildiğini vurguladı.

"TAZMİNAT KOMİSYONUNUN GÖREV TANIMINI YENİDEN BELİRLİYORUZ"

Teklifte, koruma tedbirleri nedeniyle tazminat istemlerine ilişkin önemli düzenlemelerin yer aldığını kaydeden Karslı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 141. maddesinde yapılan değişiklikle, konutunu terk etmemek veya bağımlılıktan arınmak amacıyla hastanede tedavi olmaya ilişkin adli kontrol yükümlülükleri uygulandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilen, adli kontrol işlemine karşı kanunda öngörülen başvuru imkanlarından yararlandırılmayan kişiler bakımından tazminat talep etme imkanının getirildiğini bildirdi. Karslı, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığının bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonunun görev tanımını yeniden belirliyoruz. Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılan manevi tazminat talepleri Anayasa Mahkemesi yerine öncelikle Tazminat Komisyonuna yapılabilecek. Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesindeki bazı koruma tedbirleri nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemlerinin ağır ceza mahkemeleri yerine yine Tazminat Komisyonunca karara bağlanması sağlanmaktadır. Böylelikle yargısal görev alanına ve hakimin takdirine girmeyen bazı tazminat istemlerinin idari başvuru yoluyla hızlı şekilde sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Yaptığımız düzenlemelerle söz konusu başvuruların süratle sonuçlandırılması sağlanacak, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay'ın iş yükü azalacaktır."

Teklifte, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlemelerin de bulunduğuna işaret eden Karslı, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemenin müstakil suç olarak düzenleneceğini belirtti.

Karslı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvuru imkanı getirileceğini ifade etti.

Özel nitelikli kişisel verilen işlenmesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarımı usullerinde değişiklik yapılacağını da aktaran Şengül Karslı, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ödenen ikramiyenin yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

Şengül Karslı, "Teklifle yapacağımız düzenlemelerle hak arama hürriyetinin daha da güçleneceğine, suçla etkin mücadele sağlanacağına, yargılamaların hızlanacağına, kişisel verilerin daha etkili şekilde korunacağına inanmaktayız." dedi.

Daha sonra teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.