Yeni Ulusal İstihdam Stratejisi mart ayında belli olacak

Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 12:30:00

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 12:30:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024-2028 dönemine ait Ulusal İstihdam Stratejisi'ni oluşturmak için çalışmalara başladı. Mart ayında belirlenmesi planlanan yeni strateji ile iş gücü piyasasında önemli dönüşümler ve iyileştirmelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Yeni Ulusal İstihdam Stratejisi'nin belirlenmesi kapsamında ilk toplantı, 14 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, kamu kurumları, sosyal taraflar, meslek kuruluşları ve uluslararası kuruluşların katılımıyla yapıldı.

Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş'ın başkanlığındaki bu toplantıda, stratejinin merkezine yerleştirilen kadın, genç, engelli, yaşlı ve uluslararası iş gücü göçü kapsamındaki istihdamı artırmayı amaçlayan, "Kapsayıcı İstihdamın Geliştirilmesi Temel Politika Ekseni" başlığında ele alındı.

Katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı, taslak eylem planı üzerinde değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, taslak eylem planındaki tedbirlerin uygulanması için önemli adımlar atıldı.

YENİ STRATEJİ MART AYINDA BELİRLENECEK

Yeni stratejiye dair ikinci toplantı ise 15 Şubat'ta "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Ekseninde Beceri Uyumunun Geliştirilmesi Temel Politika Ekseni" başlığıyla düzenlendi.

Bu toplantıda katılımcıların, iş gücü piyasasının yapısal sorunlarından biri olan eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi ve yeşil-dijital dönüşüm ekseninde beceri uyumunun sağlanması konularındaki değerlendirme ve taslak eylem planında yer alan eylemlere ilişkin önerileri ele alındı.

Toplantılar ile Türkiye'nin istihdam alanında daha kapsayıcı, etkili ve sürdürülebilir politikalar geliştirmesine yardımcı olacak bir platform oluşturulması amaçlanıyor.

Mart ayında belirlenmesi planlanan 2024-2028 dönemine ait Ulusal İstihdam Stratejisi ile iş gücü piyasasında önemli dönüşümler ve iyileştirmelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.