Rasim Ozan Kütahyalı


Yayın Tarihi:

20 Haziran 2020 Cumartesi 08:13:00

Yeni kabul edilen torba kanun neler getiriyor?

Bugün aslında sosyal medyada ifade ettiğim gibi CHP’li Albay Dursun Çiçek’in bana söylediklerine yanıt veren bir yazı kaleme alacaktım.

*

Fakat bu sütunda yeni açıklanan kredi destek paketlerini de sık sık yazdığım için okurlarımın büyük bölümünde beklenti oluşmuş.

*

Bildiğiniz gibi ekonomiye ilişkin yeni torba yasa TBMM'den geçti. Yasayla birlikte ekonomide yepyeni uygulamalar da devreye girecek.

*

Okurlar bu yeni yasa konusunda sualler soruyorlar. Biz de elimizde geldiğince bu sualleri cevaplamaya çalışalım. Dursun Çiçek ile ilgili yazıyı şimdilik erteleyelim.

*

Bankalar ve müşteriler arasında ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması, yüz yüze gelmeden, fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan, teknolojiye uygun yöntemlerle gerçekleştirilebilecek bu torba paket kapsamında.

*

Karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak, kalan kısmın belirlenen sürede ödemesi halinde ceza mahkumiyeti ortadan kaldırılacak.

*

Türkiye Vakıflar Bankasının, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre faaliyette bulunan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu'na (KİK) tabi olmayacak.

*

Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van ile Bingöl'ün Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçeleri, Erzurum'un Çat ilçesinde bu yıl meydana gelen 4 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amaçlanıyor.

*

Yurt dışında bulunan vatandaşların, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışmalarının, zorunlu çalışma olarak değerlendirilip aylık bağlanamaması veya bağlanmış aylıkların bu çalışmalar nedeniyle kesilmesinin önüne geçilecek.

*

Tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle yazılı olarak veya elektronik ortamda sözleşme yapma hakkına sahip olacak.

*

Demin de ifade ettiğim gibi Çek Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle karşılıksız çekten hüküm giyen kişi, tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorunda olacak.

*

Kişinin, kalan kısmını 1 yıllık sürenin bitiminden itibaren ikişer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda, mahkemece, ceza mahkumiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecek.

*

İnfazın durdurulduğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri ödenmediği takdirde, alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

*

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro yahut pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.

*

Bakanlık müşaviri, müşavir veya danışman atananlar, üst yöneticileri tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi hizmetlerde görevlendirilecek.

*

Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan kesintisiz olarak en az 2 yıl fiilen görev yapanlar, görevden alınmaları veya görev sürelerinin sona ermesi halinde 2 yıl süreyle daha önceki görevine ait ödemelerden yararlanacak.

*

Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis başkan ve başkan yardımcılarının görevden alınmaları halinde müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları imkanı sağlanıyor.

*

Kapatılan Başbakanlık kadrolarında bulunan ve diğer kurum ve kuruluşlara nakledilen personelin mali haklarının korunması için düzenleme yapılacak.