Diş Hekimi İlker Erdoğan


Yayın Tarihi:

18 Eylül 2019 Çarşamba 08:00:00

Tam dişsizlik durumunda implant

Eğer alt ve üst çenede ya da her ikisinde tam dişsizlik sorunu var ise implant ile desteklenmiş hareketli veya sabit protez uygulaması yapılabilir. Klasik yöntemlerle alt çenede kullanılan tam protezler kemiğin zamanla erimesi nedeniyle tutuculuk konusunda zayıftır. Bundan dolayı protezin altına yiyecek artığı kaçabilir, vuruk meydana gelebilir. Üst çenede kullanılan protezler ise damağı tamamen kaplamasından dolayı tat alamama,  mide bulantısı gibi sorunlara yol açar. İmplant üstü protezlerde protez çeneye implantla sabitlendiği için herhangi bir oynama, protez altına yiyecek kaçması, vuruk gibi sorunlar söz konusu olmaz. 

Çene kemiği yetersizse implant 

İmplant tedavisi için kemik ebatı yeterli değilse bazı cerrahi işlemlerle yeni kemik oluşumu başlatılabilir. Kemiğin genişliği yetersiz ise kemik greft işlemi ile suni kemik tozu kullanılarak kemik miktarı arttırılabilir.  Kemiğin çok ince olduğu durumlarda ise bu işlem yeterli olmaz. Bu durumlarda da “onley kemik grefti “ olarak adlandırılan işlemle ağız içinden kemik parçası alınarak implant uygulanak olan bölgeye yerleştilir ve bu yolla kemik miktarında artış sağlanabilir. Kemik yüksekliğinin yetersiz kaldığı durumlarda ise distraksiyon yöntemi ile kemik uzatılarak yeni kemik kazanılır. Uzun süren dişsizlik sebebiyle sinüs boşlukları genişleyebilir ve aşağıya doğru sarkabilir. 

Sinüs lifting (Sinüs yükseltme) 

Üst çene kemiğinin sağ ve sol bölümlerinde “sinüs” adı verilen boşluklar bulunmaktadır. Bu boşluklar uzun süreli dişsizlik nedeniyle hava basıncının etkisi ile genişleyebilir ve aşağıya doğru sarkabilir. Bu durum sinüs bölgesinin altında kalan dişsiz bölgelere implant yapılmasını engelleyebilir. Bu durumda tedavi yöntemi olarak”sinüs lifting” adı verilen, sinüslerin hacmini azaltıp, kemik hacmini arttırmayı sağlayan özel bir cerrahi müdahale uygulanabilir. Sinüs lifting operasyonları, genellikle lokal anestezi altında uygulanır ancak isteğe bağlı olarak sedasyon ya da genel anestezi altında da uygulanabilmektedir.  Operasyon sonrası kemik oluşumu tamamlandıktan sonra implant uygulamalarına geçilebilir. Bazı durumlarda sinüs tabanındaki kemik kalınlığı miktarına bağlı olarak sinüs liftinge ve implant uygulaması aynı seansta uygulanabilir. 

Navigasyonlu implant tedavisi 

Tıp alanında “navigasyon sistemi” olarak adlandırılan “cerrahi yönlendirme sistemi” diş tedavisindeki tüm diş, ağız ve çene bilgilerini doktora bildirmekte, implantın yapılacağı en uygun yeri tespit ederek doktora yol göstermektedir. Sistem, tedavi esnasında tespit ettiği yerden kayma olursa doktoru uyararak hata yapma payını sıfıra indirmektedir. Sistemin genel işleyişi hastadan alınan çok detaylı dijital tomografi bilgisi ile cerrahi planlama yapılması ve bu planın müdahale sırasında hastaya uygulanması üzerine kuruludur. Üç boyutlu planlama ve dijital tomografi panaromik röntgene göre büyük avantaj ağlamaktadır. 

Navigasyonlu implant güvenilir bir yöntemdir 

Sitem sayesinde doktorun diş etini kesip kemiği görmesine gerek kalmaz. İmplant tedavilerinde doktor, diş etini keserek kemiğe ulaşır ve kemiğe bakarak bir tedavi yolu izler. Bu teknoloji ile sinirlerin yerinden kemik kalınlığına kadar detaylı tüm bilgiler anında elde edilebilmekte, uygun tedaviye güvenilir şekilde ulaşılabilmektedir. Güvenli ve hızlı bir şekilde implant tedavisi imkanı sunan sistem, doktor hatalarının yanı sıra kanamaların ve yanlış implant uygulaması sonucu oluşan rahatsızlıkların önüne geçmektedir.