Ahmet Yenilmez


144 yıl önce bugün...

Bu satırları yazdığım şu anlarda televizyon ekranlarında, ana akım medyada hemen hemen her kanalda darbe tartışılıyor!

Konuşanların hemen hemen hepsinin isimlerinin başında, “Prof. Dr ...“ yazmakta!

Kimi rektör, kimi hukukçu, kimi stratejist , kiminin isminin başında “ Prof. Dr” yazılı siyasetçi!

Daha, 12 Eylül Darbesi’nin açtığı yaralar ince ince kanarken..!

Daha, 28 Şubat’ın mağdur ettiği insanlar cezaevlerinde yatarken..!

Daha, 15 Temmuz’un şehitleri soğumamışken..!

Bu satırları yazdığım şu anda ana akım medyada, “Darbe” tartışılıyor ve bugün 4 Haziran!

Takvimler, 30 Mayıs 1876’yı gösterdiğinde Midhat Paşa ve benzer görüşlere sahip Mütercim Rüşdü Paşa, her ne kadar siyasi görüşleri ayrı olsa da padişahı tahttan indirmek konusunda Hüseyin Avni Paşa ile birleştiler.

30 Mayıs 1876'da Sultan Abdülazîz tahtan indirilir ve Topkapı Sarayı’na III. Selim’in katledildiği odaya hapsedilir!

Hepinizin tahmin ettiği gibi Sultan Abdülaziz’in hapsedildiği yer, akıbetinin ne olacağının habercisiydi!

İşi daha da sağlama almak düşüncesinden midir bilinmez, buradan da alınarak Feriye Sarayı’na götürülür.

Daha saraya girerken, bir subayın kendisine sıradan birisiymiş gibi muamele edişi, eski padişahı üzmüş ve sinirlendirmiştir.

Sonraki günlerde Abdülaziz'i saran ölüm korkusu artar ve annesine birçok defa kendisini öldüreceklerini söyler!

Hatta, bir gün sarayın önünde demir atan gemiyi görüp, ''Gülle atacaklar'' diye telaşa kapılmıştır!

4 Haziran 1876 sabahı, Abdülaziz odadan annesini çıkartarak kapısını kilitler!

İçeriden bir süre Kur'an okuma sesleri gelir, bir müddet sonra içeriden cevap alınamayınca merakla kapı kırılarak içeri girilir!

Sultan Abdülaziz Han minder üzerinde yarı oturmuş vaziyette, iki kolunun damarları kesik olarak kanlar içerisinde bulunur!

Sol kolundaki yara derin, sağdaki ise hafiftir, yanı başında ise kanlı bir makas..!

Sultanın annesi ve saray görevlileri feryat figan içerisinde ağlamaya ve bağrışmaya başlarlar!

Hemen yakındaki karakola haber verilir ve oradan gelenlerle birlikte Abdülaziz'in bedeni camın kenarından koparılan bir perdeye konulup karakola taşınır!

Karakola nakledilen padişah hâlâ hayattayken muayene ve rapor için gelen doktorlardan bazıları, padişahın vücudunu etraflıca incelemek istedikleri vakit, Hüseyin Avni Paşa, “Bu, bir padişahın cesedidir. Onun için size her tarafını açıp gösteremem” diyerek isteklerine engel olur!

Sultan Abdülaziz'in intihar ettiğinin duyurulmasına ve resmi kaynaklara da bu şekilde geçmesine rağmen, küçük bir makasla iki bileğini birden kesmesinin imkansız olacağı fikri, cinayete kurban gitmiş olabileceği dedikodularını da beraberinde getirir!

15 Haziran 1876 günü Çerkes Hasan, Mithat Paşa'nın konağına giderek hükümet toplantısını basar, Hüseyin Avni Paşa'yı ve Hariciye Nazırı Raşid Paşa’yı öldürür!

Devamında, V. Murat tahta çıkar, tahttan indirilir ve Sultan II. Abdülhamid Han tahta çıkar!

Devam eden süreçte Yıldız mahkemeleri ve Mithat Paşa’nın iki farklı heyet tarafından idam cezasına çarptırılması, Sultan II. Abdülhamid Han’ın iradesiyle idam edilmeyip Taif’e sürülmesi..!

Tam, 32 yıl 7 ay 13 günlük saltanatında amcası Sultan Abdülaziz Han’ın akibetiyle karşılaşacağı endişesiyle yaşayan Sultan II. Abdülhamid Han..!

Nihayetinde de bizzat kendi iradesiyle açtığı Meclisi Mebusan’ın içerisinde suratına sırıtarak bakan Selanik mebusu Emanuel Karasu’nun da bulunduğu heyetin muhtırasıyla 27 Nisan 1909’da tahttan indirilişi..!

Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı..!

Milli Mücadele yıllarında kurulan mecliste, muhalif vekillerden Ali Şükrü Bey’in 27 Mart 1923’te katledilmesi!

27 Mayıs 1960 Darbesi ve 17 Eylül 1961’de Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başbakanı Adnan Menderes’in idam edilmesi!

Muhtıralar, derken 12 Eylül 1980 darbesi!

Nihayetinde 15 Temmuz 2016 Başarısız İşgal Girişimi!

Aradan 144 yıl geçti ve biz hala Sultan Abdülaziz Han intihar mı etti yoksa öldürüldü mü, net olarak söyleyecek bir tarihimiz bile yokken, daha sonraki darbeleri sağlıklı anlamamız mümkün mü?

Ama yaşananlar ve neticelerine bakıldığında, 144 yıl önce Sultan Abdülaziz Han’ı kimler tahttan indirmişse, Ali Şükrü Bey’i, Adnan Menderes ‘i de onlar katletmiştir!

Dahası onlar kimler ise, artık darbeler bile onları kesmemiş, 15 Temmuz 2016’da Başarısız İşgal Girişimi’ni de yapmışlardır!

Vesselam …