'Tası tarağı toplamak' deyimi nasıl ortaya çıktı?

3.07.2024 13:50:00

Yayın Tarihi

3.07.2024 13:50:00

Güncelleme Tarihi
'Tası tarağı toplamak' deyiminin çok ilginç bir hikayesi olduğunu biliyor musunuz?

Vaktiyle ünü Bağdat'ı saran Abbas isminde bir dilenci vardı. Bazen yardım toplayarak bazen de dilencilik yaparak zengin olmuştu.

Abbas'ın bilgisinden ve tecrübesinden faydalanmak isteyen bir genç onu kollamaya başlamış ve nihayet bir Ramazan akşamı hamama girdiğini görmüş.

Hemen yanına gitmiş ve dilenciliğe başlamaya karar verdiğini, bu sanatın inceliklerini kendisinden öğrenmek istediğini söylemiş.

Abbas, gence dilenciliğin başlıca üç kuralı olduğunu ve bunların; her nerede olursa olsun, her kimden olursa olsun, her ne olursa olsun istemek olduğunu söylemiş.

Genç dilenci hemen orada Abbas'ın elini öpmüş ve kendisinden bir şeyler isteyerek işe başlamış.

Abbas burası hamam burada dilencilik mi olur dese de genç, ilk kuralı hatırlatarak her nerede olursa olsun istemeli dediğini hatırlatmış.

Abbas bu sefer kendisinin de fakir bir dilenci olduğunu söylemiş ama ne fayda, çünkü ikinci kural her kimden olursa olsun istemekti.

Abbas kurna başında verebileceği hiçbir şeyi olmadığını, sadece bir tası ve tarağı olduğunu söylese de genç, her ne olursa olsun istemeli kuralını hatırlatarak Abbas'ın tasını ve tarağını alarak gitmiş.

Bu olayın üzerine Abbas dilenciliğe tövbe etti ve soranlara da: " Bu işler bizden geçti, tası tarağı toplattık." demiş.