Nükleer tıp ve radyasyon onkolojisi merkezlerine yönelik düzenlemeler Resmi Gazete'de

Yayın Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 16:23:00

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 16:23:00

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle yeni nükleer tıp merkezleri ve radyasyon onkolojisi merkezlerinin sadece hastaneler bünyesinde açılmasına izin verilecek.

Bakanlığın ilk defa bu alana yönelik spesifik düzenlemeleri içeren "Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliği" ve "Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ayrıca Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklikleri içeren düzenlemeler de bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, "Nükleer Tıp Hizmetleri Yönetmeliği" ile nükleer tıp merkezlerinin çalışma esasları, personelin görev ve sorumlulukları, merkezlerdeki cihazların sınıflandırılması, denetim ve yaptırımlar ile yasal radyasyon dozlarına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmelik kapsamında, merkezlerde kullanılacak cihazlar; iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı içeren ve içermeyen cihazlar ile yapay zeka ve robotik cihaz teknolojileri olarak üç gruba ayrılacak.

YENİ NÜKLEER TIP MERKEZLERİ SADECE HASTANELER BÜNYESİNDE AÇILACAK

Merkezler ve merkezlerde kullanılacak cihazlar, Bakanlıkça planlanacak ve yeni merkezlerin sadece hastane bünyesinde açılmasına izin verilecek.

Hem yeni merkezler hem de bu merkezlere eklenecek yeni birimler için Bakanlıktan ön izin alınması gerekecek. Ön izin başvurusu, özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde mesul müdür ve özel hukuk tüzel kişilerde şirketi temsile yetkili olanlar tarafından yapılacak.

Ön izin belgesi, alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde ruhsat veya faaliyet izin belgesi alınmaması halinde iptal edilecek, belge bir ruhsat veya faaliyet izin belgesi yerine geçmeyecek.

Merkezler, yapılacak inceleme ve değerlendirmelerin ardından Bakanlıkça düzenlenen ruhsat veya faaliyet izin belgesiyle açılacak. Ruhsatın veya faaliyet izin belgesinin tanzim edilmesinden itibaren bir yıl içinde fiilen faaliyete geçmeyen merkezin ruhsatı veya faaliyet izin belgesi iptal edilecek.

MEVCUT MERKEZLER, 2 YIL İÇİNDE FAALİYET/İZİN BELGESİNİ YENİLEYECEK

Merkezler, Bakanlıkça kabul edilmiş ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemler kullanılarak faaliyet gösterecek.

Nükleer tıp merkezleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alarak uluslararası sağlık turizmi faaliyeti gösterebilecek.

Personelin, Nükleer Düzenleme Kurumunca (NDK) belirlenen doz sınırları altında olmak üzere mümkün olan en düşük düzeyde radyasyona maruz kalınması için gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

Yönetmelikte, kontrollü alanlarda iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin kişisel dozimetre kullanma zorunluluğu, yıllık doz sınırlarına ilişkin düzenlemeler de yer aldı.

Mevcut nükleer tıp merkezleri, bugünden itibaren 2 yıl içerisinde yönetmelik hükümlerine uyum sağlayarak ruhsatını veya faaliyet izin belgesini yenilemek zorunda olacak.

RADYASYON ONKOLOJİSİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Radyasyon Onkolojisi Hizmetleri Yönetmeliği ile de bu hizmetlerin sunulduğu sağlık kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine, standartlarına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Bu kapsamda, yeni radyasyon onkolojisi merkezlerinin sadece hastane bünyesinde açılmasına izin verilecek.

Merkezlerin çalışma esasları, personelin görev ve sorumlulukları, yasal radyasyon dozları, denetim ve yaptırım esaslarına yönelik düzenlemelerin yer aldığı yönetmelik çerçevesinde mevcut radyasyon onkolojisi merkezleri, bugünden itibaren 2 yıl içerisinde yönetmelik hükümlerine uyum sağlayarak faaliyet izin belgesini yenileyecek.

Öte yandan Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle NDK ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ile yürütülen çalışmalar sonucunda, uluslararası mevzuat ve yıllık eş değer doz sınırına ilişkin güncelleme yapıldı.