• BIST
  1540.21
 • Dolar
  7,4192
 • Euro
  9,0018
 • Altın
  442,5130
0530 708 54 54
0530 708 54 54

YAZARLAR

Zarar eden KOBİ'ye devletten destek

İşyerinde çalışanların istihdamını sağlamak  ve işyerinin devamlılığını sağlamak için işçilere ödenmek üzere işverenlere Türkiye İş Kurumu’nca para yardımı yapılıyor. Bu yardıma kısa çalışma ödeneği deniliyor. Kısa çalışma ödeneği süreklilik koşulu aranmaksızın dışarıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması koşuluna bağlı olarak ödeniyor.  Kısa çalışma uygulaması işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 3 aylık ödeme süresi 6 aya kadar uzatılabiliyor.  

Dışarıdan kaynaklanan nedenler   

İşverenin kendi sevk ve idaresinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak bertaraf edilmesine olanak bulunmayan, dışsal etkilerden ileri gelen, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulmasıyla sonuçlanan genel ekonomik nedenler,  deprem, yangın, su baskını, salgın hastalık, seferberlik ve benzeri durumlardır. 

Başvuru nereye yapılacak?  

Başvuru bir dilekçeyle işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yapılacak. Dilekçeye, kısa çalışma talep formuna ilgili belgelerinde eklenmesi gerekiyor. Çalışma ve iş kurumu il müdürlüğünce işyerince ileri sürülen nedenlerden işyerinin etkilenip etkilenmediği konusunda inceleme yapılıyor.   

Ödeneğin verilme şartları   

Kısa çalışma ödeneğinin ödenebilmesi için;   

• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,   

• İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, 4447 sayılı İşsizlik sigortası Kanununun 50’nci maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması (Kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar),  

• Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, 

Gerekmektedir.   

Ne kadar para ödeniyor? 

Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ıdır.  

Örnek: İşçi Ali Bey işyerinde son 12 ay içerisinde her ay 2.029,50 TL aylık ücretle çalışmaktadır. Ali Beyin çalıştığı işyerinde kısa çalışma uygulaması yapılırsa Ali Bey aylık kaç lira kısa çalışma ödeneği alacaktır? 

Ali Beye aylık 2.029,50 TL kazancının %60’ı olan 1.217,70 TL kısa çalışma ödeneği olarak ödenecek. Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır.  Kısa çalışma ödeneği, işçinin kendisine, aylık olarak her ayın sonunda ödeniyor. 

Haczedilemiyor 

Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir veya temlik edilemiyor. Kısa çalışma ödeneği süresinde çalışanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödeniyor.