• BIST
  1083.83
 • Dolar
  7,3631
 • Euro
  8,7169
 • Altın
  460,1120
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
09 Kasım 2019 Cumartesi 09:31:00 - Güncelleme:09 Kasım 2019 Cumartesi 09:31:00

Mevlid Kandili kaç salavat getirilir? Salavat getirmenin fazileti nedir?

Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor. Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kutlanan bu özel ve anlamlı gün olan Mevlid Kandili'nde Müslüman vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz yapmak ve kandilin gereklerini yerine getirmek istiyor. Bugün yapılan Mevlid Kandili kaç salavat getirilir? Salavat getirmenin fazileti nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Salavât, salât kelimesinin çoğuludur. Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ismi zikredildiğinde yapılan duâ oluyor. Salavat getirmek ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Mevlid Kandili kaç salavat getirilir? Salavat getirmenin fazileti nedir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hz. Peygamber’in doğumu münasebetiyle kutlanan Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Bugün ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, internette salavat getirmek ile ilgili araştırmalar da yapıyor. Müslüman vatandaşlar Salavat getirmenin faziletinin ne olduğunu ve Mevlid Kandili kaç salavat getirilmesi gerektiğini araştırıyor.  Salavat getirmek ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Mevlid Kandili'nde Salavat getirmenin bir sayısı bulunmuyor. Salavat birçok şekilde getirilebilir. En kısa şekli ile salavat: “Âllâhümme salli alâ Muhammed.”

Anlamı: “Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle.” demektir.

SALAVAT İLE İLGİLİ AYET

Âyet-i kerimede buyrulur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Cenâb-ı Hak ve sayılarını O’ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimize -sallâllâhu aleyhi ve sellem- devamlı salât etmektedirler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında Resûlullah’ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hatırlamalı, O’na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz. Zira “İsim, müsemmâyı celbeder.” hakîkati mûcibince her salevât-ı şerîfe, bize Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.

SALAVAT İLE İLGİLİ HADİS

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh’ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes.” (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

“Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir.” (Tirmizî, Deavât, 100)

“Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır.” (İbni Mâce, İkâmet, 25)

“Cenâb-ı Hakk’a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler.” (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

“Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir.” (Tirmizî, Vitr, 21/484)

“İhtiyâcı bulunan bir şeyi te’minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir.” (Kenzü’l-İrfân, 5)


PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ

Peygamber Efendimize (s.a.v) salavat getirmenin faziletlerini saymakla bitiremeyiz.Bolca salavat çekmek insanın dünyada ve ahirette derecesini yükseltir.

Peygamber Efendimize ne kadar salavat getirirsek mahşer gününde o kadar Müslüman kardeşimize şefaatlik yapabilecek. Bu yüzden salavat getirerek kaç kişiyi kurtarmaya vesile olacağımız bize bağlı. İslamiyette her şeyde olduğu gibi salavat getirmek de bizim yararımızı gözeten bir durum.

Peygamber Efendimize salavat getirmenin faziletlerine şöyle bir göz atalım. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyuruyor:

– Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salavat getirenin Allah Teala (c.c) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.

– Cuma günü üzerime (100) defa salavat-i serife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.

– Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.

– Üzerime bir günde (1000) defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.

– Allah Teala(C.C), perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.

– Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.

– Üzerime salavat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salavat getirir.

– Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.

– Allah Teala (C.C) buyurdu: “Bir defa salavat getirene Ben ve meleklerim on defa salavat getiririz.”

– Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tir tir titreyen bir adam gördüm .O anda üzerime getirdiği salavat-i şerife gelip o durumdan onu kurtardı.

– Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.

– Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.

– Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.

– Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salavat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat’tan geçirdi.

– Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.,

– Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.

– Karşılaşan iki mümin salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.

– Üzerime (100) defa salavat getirene, Allâh (c.c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar. İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.

– Ömrünü boş yere heba eden kisinin kaybettiği zamanı telafi etmesi için salavat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan sonra bir defa salavat-i şerife getirsen, getirdiğin salavat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde salavat getirmektesin.

Salavat-ı Şerif Çeşitleri

*Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vesellim.

*Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed.

*Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

*Salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâli vel âfât ve takdîlenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min cemîi zünûbisseyyiât ve terfeunâ bihâ (ındeke) e’alet derecât ve tübelliğunâ bihâ aksal ğayât, min cemîil hayrâti fil hayâti ve be’adel memât.

*Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimât.

*Bismillâhirrahmânirrahîm, “İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alennebiyyi; Yâ eyyühellezîne âmenû, sallû aleyhi ve sellimû teslîme.”

*Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve cezâhü annâ mâ hüve ehlühû.

*Allâhümmec’al salavâtike ve berekâtike ve rahmetike ve re’fetike ve mehabbetike alâ seyyidil mürselîne ve imâmil müttekîn ve kâidil ğurril muhaccelîn ve hâteminnebiyyin seyyidinâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike imâmilhayri ve kâidilhayri ve resûlirrahmeti.

Allâhümmebashü makâmen Mahmûdan yağbituhû bihil evvelûne vel âhirûne.

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.

*Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshâbihî ve evlâdihî ve ezvâcihî ve zürriyyetihî ve ehli beytihî ve ashârihi ve eşyâihî ve muhibbîhi ve ümmetihî ve aleynâ meahüm ecmaîn.