0530 708 54 54
0530 708 54 54
26 Mayıs 2020 Salı 14:28:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2020 Salı 14:41:00

Yılmaz Özdil'in lüks ve kaçak villasına 380 bin lira para cezası kesildi! Yeni gelişmeler var

Muğla 1. İdare Mahkemesi, Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in avukatlarının “Yürütmeyi Durdurma Talebinin” reddine karar vermişti. Bodrum Belediyesinin mahkemeye sunduğu savunmaya ulaşıldı. Kesilen para cezasının avukatları aracılığıyla Özdil ailesine tebliği edildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesinin Hülya Özdil'e Bitez'deki villasının kaçak bölümleri nedeniyle 380 bin lira ceza kestiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Bodrum Belediyesinin Hülya Özdil'in villasının kaçak bölümleriyle ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesine sunduğu 8 sayfalık savunmaya ulaşıldı.

Muğla 1. İdare Mahkemesi Muğla Çevre Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin savunmalarını dinledikten sonra, Özdil ailesinin avukatlarının "Yürütmeyi Durdurma Talebinin" reddine karar vermişti.

ENCÜMEN 380 BİN LİRA CEZA KESTİ

Bodrum Belediyesinin avukatı tarafından geçtiğimiz hafta Cuma günü Muğla 1. İdare Mahkemesine sunulan savunmada, şunlara yer verildi:

*Bodrum Belediyesi Encümeninin 08.05.2020 tarih ve 2020/1037sayılı kararıyla davacının 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. Maddesi uyarınca Hülya Özdil'in villasının kaçak bölümleriyle ilgili olarak 380 bin lira idari para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Kesilen para cezasının avukatları aracılığıyla Özdil ailesine tebliğ edildiği bildirildi.

*Kaçak yapılaşmanın ruhsata bağlanamayacağının tespit edilmesinin ardından İmar kanunun 32. Maddesine istinaden doğrudan doğruya yıkım işlemine geçildi.

*Bodrum Belediyesi olarak davaya sunduğumuz evrak, tespit ve yasal açıklamalar ışığında tarafımızdan mühürlenen yapılaşma tamamıyla imar mevzuatına aykırı olduğu için yıkım işlemi uygulanmıştır.

*Belediye olarak mahkemenizce alınan "Yürütmenin Durdurulması" kararının kaldırılmasını. Koşulları sübut etmeyen istem ile tarafımıza açılan bu haksız davanın reddini talep ediyoruz.

MAHKEME RED KARARI VERMİŞTİ

Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in Bodrum Bitez'deki villasının kaçak bölümlerinde yıkım işlemleri sürerken tedbir amaçlı yürütmeyi durdurma kararı veren Muğla 1. İdare Mahkemesi, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesinin savunmalarını değerlendirdikten sonra, Özdil ailesinin avukatlarının "Yürütmeyi Durdurma Talebinin" reddine karar vermişti.

Mahkeme heyeti özellikle mahkemeye sunulan uydu fotoğraflarını ve ekiplerin villada yaptıkları ölçüm ve tespitlerini incelemişti.

Yaklaşık 6 saat boyunca savunmaları inceleyen Muğla 1. İdare Mahkemesi Kararı:

"Dava dosyası yürütmenin durdurulması istemi yönünden incelenerek görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27'inci maddesinin (02/07/2012 gün ve 6352 sayılı Kanununun 57'inci maddesiyle değişik) 2 numaralı fıkrasında, "Danıştay ve İdari Mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda , davalı idarenin savunması alındıktan sonra veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.." hükmüne yer verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinde; olayda yukarıda anılan kanun hükmünde öngörülen şartların bir arada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi"

YIKIM KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Mahkemenin kararının taraflara tebliği edilmesinin ardından Bodrum Belediyesi ekiplerinin yıkım işlemine kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.

Etiketler : Yılmaz Özdil Hülya Özdil Bodrum Bitez Villa Kaçak Yıkım Mahkeme Karar