TİHEK'ten "depremzedelerin seçimden sonra kaldıkları otelden çıkarılmasına" inceleme

Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 15:45:00

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 15:45:00

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, seçim sonuçları nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince depremzedelerin kaldıkları yerden çıkarılmaya çalışıldığı iddiaları hakkında resen inceleme başlatıldığını bildirdi.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ'da barınmaya başlayan depremzedelerin, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından kaldıkları yerlerden çıkarılmak istenmesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından otele yerleştirilen depremzedelere yönelik geçici konaklama hizmetinin 21 Mayıs itibarıyla sonlandıracağına ilişkin iddiaların gündeme geldiğini ifade eden Kılıç, sosyal medyada da depremzedelere yönelik hakarete varan saygısız ve ayrımcı söylemlerde bulunulduğunu aktardı.

İçişleri Bakanlığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını anımsatan Kılıç, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile TİHEK'e "insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılıkla mücadele ve işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etme" görevinin verildiğini kaydetti.

Kılıç, herkesin sürekli ve güven içerisinde hayatını devam ettirebileceği, insan onuruna yakışır bir konutta yaşama hakkına sahip olduğuna işaret ederek, "Seçimlerden sonra siyasi görüşleri sebebiyle depremzedelerin tahliye edilmek istenmesine ilişkin iddialar, barınma hakkına müdahale niteliğinde olup, siyasi görüş temelinde ayrımcılığa sebebiyet verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa'nın 10'uncu maddesi uyarınca herkesin siyasi düşüncesine bakılmaksızın kanun önünde eşit olduğunu kaydeden Kılıç, şöyle devam etti:

"Siyasi görüş nedeniyle ayrımcılık herhangi bir meşru gerekçe söz konusu olmaksızın, bir kişiye, yalnızca siyasi görüşleri nedeniyle haklar ve özgürlükler bağlamında diğer kişilerden farklı ve eşit olmayan bir muamele yapılmasıdır. Kişilerin felsefi ve siyasi görüşleri sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakılması, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağını düzenleyen 3'üncü maddesi ile kesin olarak yasaklanmaktadır. 6701 sayılı Kanun'un ayrımcılık yasağının kapsamını düzenleyen 5'inci maddesinde sosyal yardım ve konaklama hizmetleri sunan kamu kurum ve kuruluşlarının, yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan kişi aleyhine ayrımcılık yapamayacağı hükme bağlanmıştır.

İdari faaliyet yürütülürken kurumsal olarak idarenin, kişilere belli bir siyasi görüşü dayatmayacak biçimde ve her türlü farklılıklara eşit mesafede durarak ilişki kurmaları ve hukuk devletinin gereği olan tarafsızlık ve eşitlik ilkelerini gözetmesi gerekmektedir. Temel misyonu insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ayrımcılığın önlenmesi ve bu konuda farkındalığın artırılması olan kurumumuzca medyaya yansıyan bu eyleme ilişkin resen inceleme kararı almış olup gerekli inceleme ve araştırmalar yapılacaktır."

Prof. Dr. Kılıç, ayrıca, yaşanabilecek bu tarz olası ihlallere karşı TİHEK'e başvuru imkanı bulunduğunu, ayrımcılık yasağının ihlali sonucuna varılması halinde de ilgililere idari para cezası uygulanacağını bildirdi.