MÜSİAD Genel Başkan Vekili A. Doğan Alperen: Vergide içtihat birliği elzem bir durumdur

Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 17:33:00

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 17:33:00

Vergi Yargısında Güncel Gelişmeler Sempozyumu'nda konuşan MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan ALPEREN, 'Vergi yargısında içtihat birliğinin sağlanması ve vergi mahkemelerinin etkin çalışması, hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilmesi için elzemdir.' dedi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünivestesi Hukuk Fakültesi ve Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle "İdari Yargıdaki Değişim ve Gelişmelere Vergi Yargılaması Özelinde Bakış" konulu Vergi Yargısında Güncel Gelişmeler Sempozyumu Ankara'da gerçekleşti. Danıştay Başkanı Zeki YİĞİT, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem CANTİMUR, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU, Danıştay 3. Dairesi Başkanı Hanifi DOĞAN, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Hanefi KESKİN'in ve MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan ALPEREN'in katılımlarıyla gerçekleşen programda, yargı, akademi, idare ve meslek mensuplarının buluşmasına vesile olan sempozyumda vergi yargılamasının güncel sorunları ele alındı.

Hem konuşma hem de sempozyumda konuşmacı olarak yer alan MÜSİAD Genel Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, vergide adil bir sistemin oluşmasına değinerek, adil bir vergi sisteminin oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Alperen konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Vergi ihtilaflarımızın temel kaynağı olan vergi kanunlarımızın net ve anlaşılabilir olmadığından kaynaklandığına inandığımız için MÜSİAD olarak 13 Aralık 2023 tarihinde tüm tarafların katılımı ile Türkiye'de Vergi Reformu ihtiyacı başlığında bir panel düzenledik. Aslında bugün burada ele alınacak başlıklar bu panelimizin devamı niteliğinde olduğundan dolayı memnuniyetimi dile getirmek isterim. Vergi yargısında içtihat farklılıkları ciddi sorunlar yaratmaktadır. Vergi mahkemeleri arasındaki içtihat farklılıkları, toplumun adalet sistemine olan güvenini zedeler ve kurumsal saygınlığı olumsuz etkiler. Örneğin, bazı durumlarda vergi incelemesi tamamlandıktan sonra ihtiyati haciz kararı alınıp alınamayacağı veya kanuni temsilciler hakkında hangi tedbirlerin uygulanacağı konusunda farklı kararlar verilebilmektedir. Bu durum, kişisel düzeyde adalet sistemine olan inancı sarsar ve adil yargılanma hakkının ihlaline neden olabilir.

Bir örnek üzerinden gidelim. Vergi incelemesi tamamlandıktan sonra Kanun kapsamında teminat istenilip istenilemeyeceği konusunda farklı mahkemelerin farklı kararlar vermesi, mükelleflerin hukuki belirlilik beklentilerini boşa çıkarabilir. Bir mahkeme teminat istenebileceği yönünde karar verirken, başka bir mahkeme tam aksine karar verebilmektedir. Bu durum, mükellefler arasında adaletsizlik hissi yaratır ve yargıya olan güveni sarsar."

Genel Başkan Vekili Alperen, içtihat birliğinin oluşması gerektiğini de vurgulayarak, "Vergi yargısında içtihat birliğinin sağlanması ve vergi mahkemelerinin etkin çalışması, hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilmesi için elzemdir. Bu vesileyle, vergi yargısının güçlendirilmesi ve içtihat farklılıklarının giderilmesi yönünde atılacak adımların önemini bir kez daha vurgulamak isterim." diye konuştu.

Program ödül takdimleri ile sona erdi.