Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlandı

Yayın Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:30:00

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:30:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nı hazırladıklarını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi 3. Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Danışma Kurulunun 2021'de gerçekleştirilen ilk toplantısında projenin içerdiği konuların ve hedeflerin paylaşıldığını, 2023'teki ikinci toplantıda ise proje hedeflerine ulaştıracak uygulamalar hakkında istişarelerde bulunulduğunu hatırlatan Göktaş, bu toplantıda ise hazırlanan Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın değerlendirmeye sunulacağını belirtti.

Göktaş, şunları söyledi:

"İki yıllık çalışmalarımız sonucunda hazırladığımız eylem planımız ile öncelikle Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme perspektifinin kurumsallaşması için bir yol haritası sunmayı hedefliyoruz. Söz konusu hedefimize ilişkin değerlendirmelerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 12. Kalkınma Planına ait çalışmalarda yer alması projenin hayata geçirilmesini büyük ölçüde desteklemiştir. Ulaştığımız noktada milli değerlerimiz, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz ve proje kazanımlarımız uyumlu ve destekleyici bir gelişim seyri yakalamıştır."

"KADIN HAKLARININ GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK ETKİLİ BİR ADIM"

Türkiye'nin son 22 yıllık süreçte sosyal politikalar vizyonunu önemli ölçüde genişletip kalıcı adımlar attığını bildiren Göktaş, özellikle kadın haklarının gelişimi ve kadın-erkek eşitliği hakkında gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin, pek çok alanda daha adil bir perspektifin yerleşmesine öncülük ettiğini dile getirdi.

Göktaş, "Bu gelişmelerle birlikte Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesini de ülkemizde kadın haklarının gelişimine katkı sunacak etkili bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bakanlığımızın ana faydalanıcı, Türkiye Cumhuriyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığının eş faydalanıcı olduğu ve Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin Uygulayıcı Ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz proje ile sadece kadınlar için değil toplumun bütünü için daha eşitlikçi ve adil paylaşımı esas alan bir kalkınma modeline ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte gerçekleştirdikleri önemli adımlara da değinen Göktaş, kadının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların 10 yılı aşkın süredir ulusal politikaların öncelikli hedeflerinden biri haline geldiğini kaydetti.

2024-2028 yılları için güncelleme çalışmalarını tamamladıkları Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını da en yakın zamanda yürürlüğe koyacaklarını belirten Göktaş, şu bilgileri verdi:

"2021'de gündemimize aldığımız Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme Projesinde geçen 3 yılda önemli gelişmelere imza attık. Yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 2024-2026 dönemi Yatırım Programı ile merkezi ve yerel yönetimler Bütçe Hazırlık Rehberlerinde ilk kez kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçeleme ilkesine yer verilmesini sağladık. Merkezi yönetim bütçe programlarında kadınların güçlenmesine ilişkin göstergelerinin sayısını artırmayı başardık. Böylelikle kurumların cinsiyet bazlı kayıt tutmalarını ve sundukları hizmetlerin kadınları ve erkekleri ne şekilde etkilediğini daha görünür ve hesaplanabilir hale getirmelerine öncülük ettik."

Bu alanda katettikleri ilerlemenin, OECD'nin değerlendirme raporlarına da yansıdığını kaydeden Göktaş, 2023 raporuna göre Türkiye'nin, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi uygulayan 23 ülke arasında yer aldığını bildirdi.

"4 AŞAMALI BİR EYLEM PLANI TANIMLADIK"

Göktaş, bu yıl itibarıyla alandaki başarıları paydaşlarla birlikte hazırladıkları Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile farklı bir boyuta taşıdıklarını, Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesini gerçekleştirmeye yönelik 4 aşamalı bir eylem planı tanımladıklarını ifade etti.

Aşamalarda neleri yapacaklarını anlatan Göktaş, projeden en yüksek verimi almak adına Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Bütçeleme İzleme Gruplarıyla denetimleri yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Kamu hizmetlerinin önemli bir boyutu olan planlama ve bütçeleme alanında kadın-erkek eşitliğinin güçlenmesini odağına alan eylem planımızın toplumsal adaletin sağlanmasında da önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Eylem Planımızın tüm yönleriyle hayata geçirilmesinde özellikle Strateji Geliştirme Birimleri olmak üzere tüm paydaşlarımızın desteğini önemsiyoruz. Danışma Kurulumuzun güçlü işbirliği ile oluşan bu özel sinerjinin eylem planımızın uygulanması sürecinde de artarak devam etmesini ve ülkemize faydalı hizmetlere dönüşmesini diliyorum."

Toplantıda, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili Tuba Vural Çokal, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, AB Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.