0530 708 54 54
0530 708 54 54
25 Kasım 2022 Cuma 10:48:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 10:48:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: Çok önemli gelişmeleri Yüce Milletimizle paylaşacağız

Kaynak: IHA

ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023'Te MMU, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri Yüce Milletimizle paylaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım Ofisi Başkanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Finans Ofisi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporlarının görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığındaki komisyonda yaptığı konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının harcamasının 2021 yılı kesin hesabına göre 3 milyar 653 milyon 795 bin lira olarak gerçekleştiğini belirterek, tahsis edilen ödeneğin 560 milyon 592 bin lirasının kullanılmayarak iptal edildiğini söyledi.

İdari İşler Başkanlığının, 2021 yılı kesin hesap giderlerinin yüzde 63'ünün mal ve hizmet, yüzde 14'ünün cari transferler, yüzde 12'sinin sermaye giderleri, yüzde 11'inin ise personel giderleri olduğunu aktaran Oktay, "2023 yılı Bütçesi Ofisler, Acil Destek Giderleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığınca kullanılan Barışı Destekleme ve Koruma Hizmetleri ödenekleri dahil 2022 yılı ödeneğine göre yüzde 62,4 artışla 6 milyar 637 milyon lira olarak öngörülmüştür" diye konuştu.

Oktay, "2023 yılında kamu kaynaklarının kullanımı, önceki yıllarda olduğu gibi verimli ve etkin bir şekilde, azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ

Oktay; Dijital Dönüşüm Ofisinin, e-Devlet çalışmaları, büyük veri, siber güvenlik ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmaları ile dijital alanda Türkiye'nin egemenliğini güçlendirdiğini savunarak, "Bu kurumsal yapılanma ile Dijital Türkiye hedefini gerçekleştirme yönünde önemli aşama kaydetmiş durumdayız. Birleşmiş Milletler 2022 yılı e-Devlet Gelişmişlik Endeksi'nde ülkemiz, 193 ülke arasında 48'inci olarak sıralamada 5 sıra yükselmiştir. e-Katılım Endeksi'nde ise 18'inci sıraya yükselmiştir. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak, çağı yakalayan değil çağa yön veren bir ülke olmak, dijitalin yüzyılını hayata geçirmek yönünde yerli ve milli politikalarla ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisinin 2022 yılı ödeneğinin 185 milyon lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi için 298 milyon lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü ifade etti.

FİNANS OFİSİ

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisinin 2021 yıl sonu harcama tutarının 40 milyon 98 bin lira olduğu bilgisini veren Oktay, kesin hesap giderlerinin yüzde 47'sinin mal ve hizmet alımları, yüzde 45'inin personel giderleri ve yüzde 8'inin sermaye giderleri olduğunu dile getirdi.

Oktay, 2022 yılı ödeneği 31 milyon 752 bin lira olan Finans Ofisi için 2023 yılı bütçesi çerçevesinde 53 milyon 978 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü kaydetti.

İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ

Oktay, İnsan Kaynakları Ofisinin fırsat eşitliğine dayanan bir insan kaynağı kültürünü perçinlediğini öne sürerek, "Ulusal Staj Programı'yla 160 bini aşkın gencimize kamu kurumlarında staj imkanı sağlanmış; öğrencilerimizin ücreti ve sigortası devletimizce karşılanmıştır" ifadelerini kullandı.

Oktay, İnsan Kaynakları Ofisinin 2021 yıl sonu harcamasının 37 milyon 181 bin liraya ulaştığını, bu harcamanın ise yüzde 58'inin personel giderleri ve yüzde 42'sinin mal ve hizmet alımları için olduğunu ifade etti.

Oktay, İnsan Kaynakları Ofisinin 2022 yılı ödeneğinin 75 milyon 600 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi çerçevsinde ise 128 milyon 520 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü belirtti.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği hizmetlerle toplumun yanında yer aldığını savunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2023 yılında gençlik ve aile, sosyal ve kültürel içerikli din hizmetleri, göç ve manevi destek faaliyetlerinden zekat ve kurban hizmetlerine varıncaya kadar pek çok alanda faaliyet gösterilmeye devam edilecektir" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap gideri 13 milyar 39 milyon 381 bin lira olduğunu ifade eden Oktay, 2022 yılı ödeneği 22 milyar 926 milyon 786 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarının ise yüzde 56,6'lik artışla 35 milyar 910 milyon 653 bin lira olarak öngörüldüğünü söyledi.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Oktay, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile küresel ve ulusal gelişmeler dikkate alınarak Türkiye'nin ekonomisindeki gelişmelerin izlenmesi ve analizi ile ekonominin makro büyüklüklerine ilişkin tahminler ve bütçe gerçekleşme süreçlerinin takibine devam edildiğini belirtti.

Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap giderinin 370 milyon 187 bin lira olduğunu belirten Oktay, söz konusu giderlerin yüzde 65'inin sermaye transferleri, yüzde 29'unun personel giderleri ve yüzde 5'inin mal ve hizmet alımları olduğunu aktardı.

Oktay, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2022 yılı ödeneğinin 66 milyar 621 milyon 852 bin lira olduğunu, söz konusu ödeneğin 66 milyar 177 milyon 120 bin lirasının yedek ödenek olduğunu kaydetti. Oktay, 2023 yılı bütçesi için ise yüzde 99'u yedek ödenek olmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığına 89 milyar 145 milyon 195 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü söyledi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ve çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin kamu diplomasisi faaliyetlerini yürütme, dezenformasyonla mücadele etme, devlet-millet ilişkisini güçlendirme ve devlet iletişiminin koordinasyonunu sağlama görevleri doğrultusunda birçok çalışma gerçekleştirmektedir. 2022 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarına yönelik Türkiye Yüzyılı konseptiyle yürütülen kampanyanın uygulama süreci başlamıştır. 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla İletişim Başkanlığınca toplamda 17 bin 832 basın kartı verilmiştir. 2022 yılında 11 Kasım itibarıyla CİMER başvuru sayısı 4 milyon 990 bin 433'e ulaşmış ve başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91 olmuştur."

İletişim Başkanlığına 2021 yılında yapılan bütçe aktarma işlemleriyle toplam 606 milyon 919 bin lira ödenek tahsis edildiği bilgisini veren Oktay, söz konusu ödeneğin yüzde 99'unun kullanıldığını aktardı. Oktay, kesin hesap giderlerinin yüzde 75'inin mal ve hizmet alımları ve yüzde 18'inin ise personel giderleri olduğunu aktardı.

Oktay, İletişim Başkanlığının 2022 yılı ödeneğinin 816 milyon 493 bin lira olduğunu, 2023 yılında ise toplam 1 milyar 631 milyon 576 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü söyledi.

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının, 2021 yılı kesin hesap gideri 246 milyon 963 bin lira olduğunu ifade eden Oktay, kesin hesap giderlerinin yüzde 22'sinin sermaye giderleri ve yüzde 9'unun mal ve hizmet alımları olduğunu aktardı.

Oktay, 2022 yılı ödeneğinin 354 milyon 260 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçesi için 669 milyon 800 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü kaydetti.

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

Devlet Arşivleri Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap gideri 150 milyon 491 bin lira olduğunu söyleyen Oktay, bu giderlerin yüzde 24'ünün sermaye giderleri ve yüzde 10'unun mal ve hizmet alımları olduğunu kaydetti.

Oktay, Devlet Arşivleri Başkanlığının 2022 yılı ödeneğinin 230 milyon 763 bin lira olduğunu hatırlatarak, 2023 yılı bütçesi için 362 milyon 941 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

Savunma sanayiinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın irade ve desteğiyle devrim gerçekleştirildiğini savunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "2002'de savunma sanayii sektöründe sadece 56 firma faaliyet gösterirken, bugün bu sayı 2 bini aşmış, savunma sanayii kümelenmeleri ile kendi özgün ürünlerini geliştiren büyük bir ekosisteme dönüşmüştür. Türkiye geçmişte küresel pazarda önemli bir alıcı olarak değerlendirilirken, bugün önemli bir ihracatçı konumuna gelmiş olup başarısını sahada ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında da dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Oktay, Savunma Sanayii Başkanlığının 2022'de attığı adımlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2022'de, Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, ülkemizin en büyük Kompozit Üretim Binası ve Uzay Sistemleri Mühendislik Merkezini hizmete aldık. Artık dünyada oyun değiştirici olan SİHA'larımız Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, ANKA, Kargu ve Alpagu'nun yeni teslimatlarıyla havadaki gücümüzü perçinlemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG UFUK hizmete girdi. Yeni tip denizaltılarımızdan Hızır Reis'in havuza çekimi ve Selman Reis'in ilk kaynak töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu'nun yıl sonu itibarıyla Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmaktadır. Kaplan MT orta sınıf tanklarının Endonezya'ya teslimiyle Türkiye, ilk tank ihracatını yaptı. Uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper'in ilk modelinin testleri başarıyla devam etti.

Oktay, Savunma Sanayii Başkanlığının 2023'te atacağı adımlara ilişkin şunları söyledi:

"2023'te, Milli Muharip Uçak, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri yüce milletimizle paylaşacağız. Denizlerdeki gücümüzü perçinleyecek olan 'i' sınıfı fırkateynlerimizin ilki İstanbul gemisi, denizde ikmal muharebe destek gemimiz Derya ve yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis hizmete girecektir. Som ve Atmaca için geliştirilen KTJ3200 turbo jet motoru teslim edilecektir. Milli ve yerli üretim 'düşük gürültülü yükselteç' modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp, gemilerin konum ve rota bilgilerini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya fırlatılacak, İmece Yer Gözlem Uydusu uzaya gönderilecektir."

Oktay, Savunma Sanayii Başkanlığının 2021 yılı kesin hesap harcamasının 139 milyon 585 bin lira olduğunu belirterek, 2022 yılında 207 milyon 338 bin lira ödeneğin tahsis edildiğini, 2023 yılı için ise toplam 344 milyon 899 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü dile getirdi.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI

Oktay, 2021 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına toplam 3 milyar 115 milyon 407 bin lira ödeneğin tahsis edildiğini, söz konusu ödeneğin yüzde 99,98'ine tekabül eden 3 milyar 115 milyon 14 bin lirasının kullanıldığını aktardı. Oktay, kesin hesap giderlerinin yüzde 53'ünün personel giderleri, geri kalanının sermaye giderleri ve mal ve hizmet alımlarından oluştuğunu kaydetti.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 2022 yılı ödeneğinin 5 milyar 176 milyon 92 bin lira olduğunu belirten Oktay, 2023 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde 7 milyar 729 milyon 120 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü dile getirdi.

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ

Oktay, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin 2022 yılı bütçesindeki ödeneğinin 73 milyon 72 bin lira olduğunu, 2023 yılı bütçe teklifinin ise 114 milyon 297 bin lira olarak öngörüldüğünü aktardı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Oktay'ın konuşmasının ardından milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirmesi ile devam etti.

Etiketler : kızılelma insansız savaş uçağı bayraktar tb3 siha hürjet
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX