Tarihe damga vuran silahlar

Türkler, tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren savaş aletlerini kullanmadaki marifetleri bakımından diğer bozkır halklarına sürekli üstün geldiler.

25.06.2024 16:03:00

Yayın Tarihi

25.06.2024 16:03:00

Güncelleme Tarihi
1/17

TEMREN- OK UCU


Temren adı verilen ok uçları çeşitli şekillerde oluyordu görselde Hunlara ait ok çeşitli ok uçlarını görmekteyiz bu temrenler günümüzde Ordos müzesinde sergilenmektedir.

2/17

ISLIK ÇALAN OK UCU


Tarihçiler tarafından Büyük Hun imparatoru Mete han tarafından icat edildiği düşünülen ıslık çalan ok, ok uçlarının ok'a takılmalarıyla birlikte meydana gelmiştir, çavuş oku ya da vızıldayan ok adlarıyla da anılan bu ok öldürme amaçlı değildir. Bu ok atıldığında ıslık benzeri ses çıkarttığı için bu adı almıştır. Bu ok çıkardığı ses sayesinde düşmaın moralini bozmaya ve birliklerin kendi yerlerini işaret vermek için kullanılmıştır. Görseldeki Hunlar'a ait ıslık çalan oklar Ordos müzesinde sergilenmektedir.

3/17

OK


Tarihin en eski silahlarından olan ok, Türklerin atlı okçu birliklerini kurmalarıyla diğer devletlere üstünlük sağlamasında en önemli etkenlerden biridir. Görselde Osmanlı dönemi okları gösterilmiştir.Bu Osmanlı okları Karlsruhe Müzesi'nde(Almanya) sergilenmektedir.

4/17

YAY


Yay,Türklerin kullandığı en önemli silahlar arasında kuşkusuz ilk sırayı alması gerektiğini düşündüğümüz bir savaş aracıdır. Türkler yay yapımında o kadar ustalaştılar ki diğer milletlerin yaylarından 2 kat güçlü olan kendi yaylarını yaptılar. türk Yayı'nın bu denli güçlü olasındaki sır diğer yayların aksine yani tersine kurulmasından kaynaklanıyordu.

5/17

TOLGA-MİĞFER


Tolga: Savaş sırasında başa gelebilecek her türlü tehlikeden korunmak için kullanılan bir savaş aracıdır.Görselde Osmanlı Devleti Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet'e ait miğfer gösterilmektedir. Günümüzde bu miğfer Topkapı Sarayı Müzesinde sergilenmektedir.

6/17

ÖRME ZIRH


Savaş alanlarında oklardan korunmak için zincirlerin birbirine eklenmesi seklinde oluşturulmuştur.

7/17

SADAK- TİRKEŞ


Yay ve okların taşınması için kullanılan kılıflardır.

8/17

KİRİŞ


Yay'a takılan ve ok'un takıldığı ip olan kiriş, eskiden at kılından yapılırdı. Not: Lisede tarih kitaplarımızdan öğrendiğimiz '' Türklerde hanedan üyesinin kanı akıtılmaz yayının kirişiyle boğulurdu'' cümlesindeki o kiriş, bu kiriş işte.

9/17

KEMENT


Yüksek libredeki yayları kurmaya yarayan kemerdir.

10/17

KOL KORUMASI - KOLÇAK


Ok atarken kolu korumak üzere yapılmış savaş aletidir.

11/17

ZİHGİR- OKÇU YÜZÜĞÜ


Zihgir, ok atarken oku çekiş sırasında baş parmağın yıpranmasını engellemek amacıyla kullanılan savaş aletidir. Görselde Selçuklu Dönemi türk yapımı zihgirler gösterilmektedir.

12/17

NAVEK


Navek: Kısa boyda okların atıcıya zarar vermeden düşmana atılmasını sağlayan boruya denir.

13/17

TEBER


İki el ile tutulmak suretiyle kullanılan savaş aletidir. Görselde 16.-17Yüzyıla ait çeşitli türk yapımı teberler gösterilmektedir.

14/17

YATAĞAN KILICI


Çeşitli kılıç türleri arasında yapısındaki eğrilik itibariyle savaşlarda diğer kılıçlara üstünlük sağlayan türk yapımı yatağan kılıcı gösterilmektedir.

15/17

SAVAŞ BALTASI


Görselde 1800'lü Yıllara ait savaş baltası gösterilmiştir. Günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi Silah Koleksiyonu'nda sergilenmektedir.