Kabe'nin içinde ne var?

İslam dünyasının kıblesi olan Kabe, yer yüzünde yapılmış ilk mescit ve ilk binadır. Dışı siyah bir örtüyle kaplı olan ve küp şeklinde görünen Kabe'nin içinde ne olduğu ise her zaman çok merak edilen konular arasında yer almıştır. İşte, 'Kabe kelimesi ne demek?', 'Kabe'nin içinde ne var?' ve 'Hacerü'l Esved nedir?' sorularının yanıtı...

14.06.2024 16:15:00

Yayın Tarihi

14.06.2024 16:15:00

Güncelleme Tarihi
1/9

Peki çoğunlukla dışarıdan görülen ve İslâm öncesi dönemde için putların bulunduğu bilinen Kâbe'nin içinde bugün ne var?

2/9

KÂBE NE DEMEK?


Sözlük anlamıyla "dört köşeli" veya "küp şeklinde" anlamlarındaki ka'b kökünden gelen Kâbe, "Küp şeklinde nesne" demektir.

3/9

Köşeleri yaklaşık olarak dört ana yönü gösteren Kâbe'nin her bir köşesinin ayrı bir ismi vardır. Doğu köşesine "Haver-i Esved" veya "Şarkî", kuzey köşesine "Irakî", batı köşesine Şâmî" ve güney köşesine ise "Yemânî" denir.

4/9

KÂBE'NİN İÇİNDE NE VAR?


Yılda iki kere (şaban ve zilkade aylarında) temizlenen Kâbe'nin içerisinde, çatıyı destekleyen üç sütun bulunuyor. İç duvarlarında ayetler yazılı olan Kâbe'nin çatısına erişmek için altın bir kapının arkasında merdiven bulunuyor. Güneş ışığının içeri gireceği herhangi bir penceresi bulunmayan Kâbe'nin içindeki üç sütunun aralarında asılı kandiller yer alıyor.

5/9

HACERÜ'L ESVED NEDİR?


Hacerü'l Esved, Arapçada "siyah taş" anlamına gelmektedir. Yaklaşık 30 cm çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı anlaşılmaktadır.

6/9

Bazı kaynaklar, Hacerü'l Esved'in Hazreti İbrahim tarafından Kâbe'nin inşası sırasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirildiği konusunda hemfikir olmuştur. Buna rağmen, Hacerü'l Esved'in tarihçesi ve mahiyeti hakkında -bazıları sembolik anlamlar taşıyan- çeşitli rivayetler yer almaktadır.