Hamileye özel mesai! Hamilelikte çalışma koşulları nasıl?

İşverenler hamile çalışanları için mesaileri ve şartları düzenlemek zorunda. Hamilelere ve yeni annelere gece mesaisi ve günde 7.5 saatten fazla çalışmak kesinlikle yasak. Peki, Çalışma Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre; hamile çalışanların hakları neler? Hamileler 7.5 saatten fazla çalışabilir mi? Hamile kadınların mesai saatleri nasıl şekillendirilir?

17.05.2019 08:50:00

Yayın Tarihi

17.05.2019 11:24:00

Güncelleme Tarihi
1/12

Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer bulmaları için son dönemde çok önemli düzenlemeler yapıldı. Bunlar hem kadınların çalışma şartlarını düzenliyor hem de anne olmalarını kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kadın çalıştıran işverenler için de önemli teşvikler getiriliyor. Çalışma hayatında anne adayları yani hamile personel için özel tedbirler alınması gerekiyor. Çalışma Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre; çalışanın gebelik veya emzirmeye başlama halinde işvereni bilgilendirmesi gerekiyor.

2/12

GECE ÇALIŞAMAZ Hamile olan çalışan bunu sağlık raporuyla belgelendirdiği zaman doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamıyor. Hatta yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması da yasaklanıyor. Gebe veya emziren çalışan günde 7.5 saatten fazla çalıştırılamıyor. Bu 7.5 saatin haricinde anne adaylarının doktor kontrolleri için sınırsız izinleri de var. Bu tedavi ve kontroller ne kadar sürüyorsa, anne adayı o kadar ücretli izin kullanıyor.

3/12

HAKLI FESİH DOĞURUR İşverenlerin bu şartlara uymaması anne adayına tazminat ve haklı fesih hakkı veriyor. Bu arada işverenler işe alırken ya da işten çıkartırken hamileliği gerekçe gösteremiyor. Bu ayrımcılığı yapmaları durumunda anne adayına yüklü tazminatlar ödemek zorunda kalabiliyorlar

4/12

TEDBİR ŞART İşveren hamile çalışanlar için şu tedbirleri almak zorunda: ● Gebe veya emziren çalışanın çalışma saatleri ve ara dinlenmeleri geçici olarak yeniden düzenlenir, gece ve günün erken saatlerine çalışma konulamaz. ● Çalışma düzeni hamile çalışanın sağlığı düşünülerek düzenlenir. Gebe veya yeni doğum yapmış

5/12

çalışanın yalnız çalıştırılmaması esastır. ● Hamile çalışanın stresli işlerde olmamasına özen gösterilir. ● Gebe çalışanın, ani darbelere, sarsıntıya, uzun süreli titreşime maruz kalacağı işlerde ve iş makinelerinde çalıştırılmaları yasaktır.

6/12

KREŞ YASADA VAR UYGULAMADA YOK Yasalarımızda anneler için kreş desteği ve emzirme odası açma zorunluluğu var. Ancak emzirme odaları açılmasına rağmen kreş konusu pratikte uygulanamıyor. Özellikle personel sayısının tespiti ve mücavir alan tarifi engel teşkil ediyor. Pratikte olmayan bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi, işverenlerin bu yükten kurtarılıp belediyeler eliyle hizmetin verilmesi şart görünüyor.

7/12

Yasalara göre yaş ve medeni halleri ne olursa olsun, 100 ila 150 kadın çalışanı olan işyerlerinde emzirme odası kurulmak zorunda. Yine yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150'den çok kadın çalışanı olan işyerlerinin kreş kurması ya da bu hizmeti satın alması gerekiyor.

8/12

GERİYE DÖNÜK PRİM ÖDENMEZ 1992'den adıma gelir vergisi kaydı var, vergi kimliği verildi. Ticari araç sahibiydim ama SGK veya Bağ-Kur'um yok. Geriye dönük işlem yapılabilir mi, Bağ-Kur'u açtırabilir miyim? Maalesef geçmişte Bağ-Kur kaydınız yoksa geriye doğru prim ödemesi ya da tescil imkanı bulunmuyor.

10/12
11/12