Onlar da nakdi ücret desteği alabilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi ücret desteğinin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları belirledi. Aylık 1.177 TL tutarındaki nakdi ücret desteğinden ev hizmetlerinde ayda on günden fazla çalışırken işsiz kalan veya izne çıkartılanlar da yararlanabilecek. Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılmadığı takdirde ücret desteği üç ay sürecek. Üç aylık süre 17 Nisan'da başlayacak

28.04.2020 09:00:00

Yayın Tarihi

28.04.2020 09:06:00

Güncelleme Tarihi
1/21

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi ücret desteği uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, ücret desteğinden 17 Nisan 2020 itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler yararlanacak.

2/21

Nakdi ücret desteği ödenebilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimler işverence Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) işveren sisteminden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) yapılacak. Bildirimler aylık olarak, ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar gerçekleştirilecek.

3/21

Bu işçiler için ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün nedeni “28-Pandemi ücretsiz izin” olarak gösterilecek. Nisan ayındaki ücretsiz izinlerin bildirimi 3 Mayıs’a kadar yapılabilecek. Daha önce bu işçiler için kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunulmuş ancak işçi gerekli koşulları sağlayamadığı için kısa çalışma ödeneği alamamış ise ay sonuna kadar bilgilerin güncellenmesi gerekiyor. Bu işverenler daha önce “18-Kısa çalışma ödeneği” olarak gösterdikleri eksik prim gerekçesini “28-Pandemi ücretsiz izin” olarak değiştirecekler.

4/21

İŞSİZ KALANLAR KENDİLERİ BAŞVURACAK

15 Mart 2020 tarihinden sonra işverence iş akdi feshedilen ve işsizlik maaşından yararlanamayan işçiler “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresi üzerinden veya e-Devlet’ten “işsizlik ödeneği” başvurusu yapacaklar. Ancak, işten çıkartıldıktan sonra daha önce işsizlik maaşı başvurusu yapmış olanların yeniden başvurmaları gerekmiyor. İşsizlik maaşı koşulunu yerine getirmeyenlere nakdi ücret desteği verilecek.

5/21

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR DA YARARLANACAK

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek-9’uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda on günden fazla çalışanlar da işsiz kalmışlarsa veya ücretsiz izne ayrılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlarsa nakdi ücret desteği alabilecekler. Ücretsiz izne ayrılanların nakdi ücret desteği başvurusu, bu kişileri çalıştıranlarca yapılacak. Ev hizmetlerinde çalışanlara ilişkin başvurunun, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine bildirilmesi gerekiyor. Ev hizmetlerinde çalışırken işten çıkartılmış olanlar ise kendileri başvuruda bulunacaklar.

6/21

17 NİSAN’DAN SONRAKİ SÜRELER İÇİN ÖDEME YAPILACAK

Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağına ilişkin kanun 17 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği için, nakdi ücret desteği de bu tarihten sonraki ücretsiz izinler ve işten çıkartılanların bu tarihten sonraki işsizlik süreleri için ödenecek.

Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı 6 aya kadar uzatılabilecek. Şayet uzatma kararı olmazsa nakdi ücret desteği ödemeleri 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek. Bu tarihten önce işe girenler veya ücretsiz izne son verilerek işbaşı yapanlar, işsiz kaldıkları veya ücretsiz izinde geçirdikleri süreler kadar ücret desteği alacaklar. Ücret desteği ödemeleri günlük 39.24 TL üzerinden yapılacak.

7/21

NİSAN AYI İÇİN 14 GÜNLÜK ÖDEME YAPILACAK

Nisan ayı için 17-30 Nisan tarihleri arasında 14 günlük nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu aya ilişkin bildirimler 3 Mayıs tarihine kadar yapılacak, 8 Mayıs tarihinde de destek ödemeleri banka hesaplarına yatırılacak. 14 gün için, binde 7.59 oranındaki damga vergisi kesildikten sonra net 545 TL ödeme yapılacak.

8/21

Bu arada şunu da hatırlatmak gerekiyor. Nakdi ücret desteğinden yararlananlar, FAZ-3 kapsamında şimdilik bir defaya mahsus yapılacak bin liralık sosyal destek programı için de ayrıca başvurabilirler. Nakdi ücret desteği alınması, sosyal destek programından yararlanılmasına engel teşkil etmiyor.

9/21

GSS PRİMLERİ İŞSİZLİK FONU’NDAN

Nakdi ücret desteğinden yararlananların bu süre boyunca genel sağlık sigortası (GSS) primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Böylece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler.

10/21

EMEKLİ İŞÇİLER YARARLANAMAYACAK

Emekli iken çalışmaya devam edenler işsizlik maaşından ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamadıkları gibi, nakdi ücret desteğinden de yararlanamayacaklar.

İşe başlayan işsizlerin destek ödemeleri de işe girdikleri tarih itibarıyla kesilecek.

11/21

ÜCRETSİZ İZİNDEKİ İŞÇİYİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENE CEZA

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırılması halinde işverene yaptırım uygulanacak. İşverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek. İşveren ayrıca işçiye verilen ücret desteğini faiziyle ödeyecek.