Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletiliyor! Emeklilik yaşı aşağı çekilecek

Yayın Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 08:43:00

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 08:43:00

Her ailede bir sigortalının olmasını sağlayan aile desteği sigortası hayata geçirilecek. Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet ödeyecek. Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nde sigorta sisteminde toplumun tüm kesimlerine güvence olacak yeni adımlar dikkat dikkat çekti. Bazı meslek grupları için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, yaşlı bakım sigortası uygulamaya geçirilecek, bir ayağını ev kadınlarına prim desteği, diğer ayağını her ailede bir sigortalının oluşturduğu aile desteği sigortası gibi yeni uygulamalar yaşama geçirilecek. Ev kadınlarında emeklilik yaşı çocuk sayısına göre aşağı çekilecek, devletin vereceği yıllık prim desteği 12 bin 804 lira olacak.

AİLE KORUMA KALKANI

Sabah'ın haberine göre; Seçim beyannamesinin en önemli ayaklarından birini oluşturan Aile Koruma Kalkanı Programı ile sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek. Yeni ailelerin kurulmasını teşvik edilip, ev kadınlarının emekliliğine destek sağlanırken yaşlı bakım sigortası da devreye alınacak. Yaşlı bakım sigorta sisteminin teknik ve yasal altyapısı hızlı bir şekilde tamamlanacak.

Yaşlı bakım sigortası uygulanan ülkelerde, çalışırken ödenen primler yaşlılıkta her türlü bakım ihtiyacının finansmanı için biriktiriliyor. Dünya uygulamalarında aylık brüt gelir üzerinden yüzde 1-2'lik prim kesintisi yapılıyor. Avrupa'da uygulanan, ILO'nun uluslararası sözleşmesinde de yer alan aile sigortası desteği kapsamında yeni uygulamalar da devreye girecek. Belirli bir geliri olan kişinin gelirinin yetmemesi durumunda evinde hasta, çocuk, hasta varsa, çalıştığı halde giderlerini karşılayacak gelirini devlet karşılayacak. Aile destekleri sigortası asgari ücretin altında geliri olan ve hiçbir geliri olmayan bütün aileleri kapsayacak. Yeni dönemde her evde bir kişi istihdam edilerek ailenin de sosyal güvence kapsamına alınması sağlanacak.

EV KADININA PRİM KATKISI

Emeklilik yaşı kadınlarda anne olma ve çocuk sayısına göre aşağı çekilecek. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini devlet ödeyecek. Yapılacak emeklilik düzenlemesi ile kadınlar daha az ödeyerek daha erken emekli olabilecek. Bugün itibarıyla ev kadınlarının emekli olması için devletin ödeyeceği aylık prim tutarı 1.067 lira olup, 3.202 lira yerine 2 bin 135 lira yatırılacak. Böylece verilecek yıllık destek 12 bin 804 lira olacak. Asgari ücret arttıkça prim desteği de yükselecek.

ÖZEL SİGORTA PROGRAMLARI OLUŞTURUACAK

Beyannamede bütün çalışanlara güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları da kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak. Pasif işgücü programlarının erişilebilirliğini güçlendirecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma şartlarını kolaylaştırılacak. Yaşlıların üniversite eğitimini kolaylaştırıcı esnek bir yapı oluşturulacak.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI MODELİ

Gelişmiş birçok ülkede uygulanan aile sigortası modeli kapsamında, ailede engelli, bakıma muhtaç yaşlı veya eğitimde çocuğu olanlara yüksek aylık bağlanıyor. İşe alımlarda bu sigorta kapsamında olanlara öncelik veriliyor. Bu destek sağlanırken evde bakım, yaşlılık aylıkları kesilmiyor. Bu sigorta desteği için herhangi bir prim yatırılması söz konusu değil.