İstihdam için tüm imkânlar seferber ediliyor... 5 bin 304 lira ödenecek!

Yayın Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 08:36:00

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 08:36:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde istihdam dostu sosyal yardım anlayışı ön plana çıkarken, yeni mekanizmalar oluşturulacağı sözü verildi. İstihdam için tüm imkânlar seferber edilirken işverene bu yıl verilen teşvik tutarı 2051 lira ile 5 bin 304 lira arasında değişiyor.

Sosyal yardım alan 6 milyonun üzerinde vatandaştan çalışabilecek durumda olanlara istihdam için tüm imkânlar seferber ediliyor. İşe yönlendirme, başlama yardımının yanı sıra işverene bu yıl verilen teşvik tutarı 2051 lira ile 5 bin 304 lira arasında değişiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre sosyal yardım alanların istihdamını desteklemek için yürürlükte olan bazı uygulamalar şöyle:

Düzenli nakdi sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26 Nisan 2016 ve sonrasında işe alınanların sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca bir yıl süreyle karşılanacak.

Bu kapsamda verilen teşvik tutarı da 2 bin 51 lirayla 5 bin 304 lira arasında değişiyor. Bu teşvikten yararlanabilmek için sigortalı yönünden, işe giriş tarihinden önceki son bir yıl içinde nakdi düzenli yardımlardan en az bir defa yararlananların ikamet ettiği hanede bulunması gerekiyor.

Ayrıca sigortalının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde Kurum'a verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı yönünde tespitin bulunmaması gerekiyor.

BEŞ YIL HAZİNE KARŞILAYACAK

Sosyal hizmetlerden yararlananların istihdamı halinde uygulanan teşvik tutarı da 3 bin 753 lirayla 7 bin 5 lira arasında değişiyor.

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta ile işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamını her bir sigortalı için beş yıl süreyle Hazine karşılayacak.

Teşvikten yararlanmak için sigortalı açısından 19 Şubat 2014 tarihinden sonra işe alınması, işveren açısından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresinde verilmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması gerekiyor.

KİŞİ BAŞINA AYLIK GELİRE BAKILIYOR

Sosyal yardım yararlanıcıları arasından çalışabilir durumda olanlara yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunularak kendilerine uygun kurs, programlardan yararlanmaları sağlanıyor.

Özel sektörde işe yerleştirilmelerine aracılık yapılması şeklinde bağlantı kuruluyor. Prim desteğinden yararlanabilmek için işçinin son bir yıl içinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor.

Bizzat kendisinin sosyal yardım alması zorunluluğu bulunmuyor.

Yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir kişinin bulunması yeterli oluyor. Ayrıca, aile içindeki kişi başına aylık gelirinin asgari ücretin üçte birinden (Bu yıl için 2835 lira) az olması, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

AİLE BAKANLIĞI YÖNLENDİRİYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yaklaşık 6 milyona yakın vatandaşa 50'nin üzerinde sosyal yardım veriliyor. Bakanlık çalışabilecek durumda olanları İŞKUR aracılığıyla işe yönlendiriyor.

Sosyal programlardan yararlanan 18-55 yaş arasında çalışabilecek durumda olan sosyal yardım kullanıcıları İŞKUR'a bildiriliyor.

Böylece, yaşlı, engelli, 18 yaşından küçük olanlar dışında çalışılabilir durumda olanların sürekli sosyal yardım alması yerine işe girmeleri sağlanıyor.