Türkiye'de her 100 üniversitelinin 52'si kız öğrencilerden oluşuyor

Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 13:00:00

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 13:00:00

YÖK'ün verilerine göre, akademisyenler içinde kadınların oranı yüzde 46,4 iken, akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi oranı erkekleri geride bıraktı.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) verilerine göre, Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alan her 100 kişiden 52'si kız öğrencilerden oluşuyor.

YÖK istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, 129'u devlet, 75'i vakıf ve 4'ü vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumunda, 7 milyon 503 bin 181 öğrenci ve 181 bin 498 öğretim elemanı bulunuyor.

Geçen yıl üniversitelere devam eden kız öğrenci oranı, ilk kez erkek öğrencileri geçerek, yüzde 50,8 olmuştu. Bu yıl bu oran daha da artarak 51,7'ye ulaştı.

Bu yılın şubat verilerine göre yükseköğretimdeki 7 milyon 503 bin 181 öğrenciden 3 milyon 879 bin 512'si kızlardan, 3 milyon 623 bin 669'u erkeklerden oluştu.

KADIN AKADEMİSYEN ORANI YÜZDE 46,4 İLE ERKEKLERE YAKLAŞIYOR

Türkiye'de 2003'te 74 bin 134 olan üniversitelerdeki akademisyen sayısı 2024'te 181 bin 498'e ulaştı. Bu akademisyenlerin 97 bin 291'i erkek, 84 bin 207'si kadınlardan oluştu.

Böylece, toplam akademisyenler içinde kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46,4 oldu.

KADIN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İLE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN SAYISI ERKEKLERİ GEÇTİ

Akademide kadın araştırma görevlileri ile kadın öğretim görevlisi oranı da erkekleri geride bıraktı.

Türkiye'de 42 bin 350 araştırma görevlisinden 22 bin 792'si kadınlardan, 19 bin 558'i erkeklerden oluşuyor. Buna göre, kadın araştırma görevlilerinin oranı yüzde 53,8 ile erkek araştırma görevlilerini geçti.

Bunun yanında, 35 bin 776 öğretim görevlisinden 18 bin 444'ü kadınlardan; 17 bin 332'si erkeklerden oluşuyor. Bu verilere göre, kadın öğretim görevlisi oranı yüzde 51,6 ile erkek öğretim görevlilerini geride bıraktı.

AKADEMİDE YÜZDE 34,3 ORANINDA KADIN PROFESÖR GÖREV YAPIYOR

Akademide görev yapan 84 bin 207 akademisyenden 12 bin 296'sı profesör, 9 bin 947'si doçent, 20 bin 728'i doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Türkiye'deki profesörlerin yüzde 34,3'ünü, doçentlerin yüzde 41,8'ini, doktor öğretim üyelerinin yüzde 47,4'ünü kadınlar oluşturuyor.