Japonya ulusal savunmayı finanse etmek için havuz fonu yasası çıkardı

Yayın Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 09:30:00

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 09:30:00

Japonya'da parlamento, ulusal savunma harcamalarının önemli oranda artırılmasını finanse edebilmek amacıyla havuz fonu kanunu çıkardı.

Japonya hükümeti, Pasifik'te Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri ve Çin'in nüfuzunu artırma teşebbüsleri karşısında, ulusal savunmasını tahkim ediyor.

Japonya Danışman Meclisi (Sangiin) hükümetin savunma harcamalarındaki önemli artışın bir kısmının karşılanması için havuz fonu oluşturulması amacıyla yasa çıkardı.

Yasa doğrultusunda, devlet varlıklarının satılması ve devlet bütçesinin bazı özel hesaplarındaki fazla finansmanı aktarma yoluyla fon finanse edilecek.

İktidar, NATO ülkeleriyle orantılı olarak savunma harcamalarını 2027 mali yılına kadar, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 2'si ya da daha yukarısına taşımayı hedefliyor.

Japonya hükümeti, yasa çerçevesinde, vergi dışı toplanan gelirleri birden fazla yılı kapsayacak şekilde kullanılması doğrultusunda, ulusal savunma harcamaları için ayırabilecek.