YAZARLAR

Filistin'in işgali-İsrail'in kuruluşunun Vesikası Balfour Deklarasyonu 

Mısır, Yemen, Çanakkale, Irak, Filistin… bütün bu cephelerde İngilizler karşımızdaydı… Dünyanın dört bir tarafından devşirdikleri yamyam sürüleriyle üzerimize geliyorlardı… 

Tarihler 1917’yi gösterirken, Mısır ve Kanal cephesinden gözlerini Filistin ve Kudüs topraklarına dikmişlerdi. 

İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, İngiliz askeri birlikleri Kudüs üzerine yürümeden, 2 Kasım 2017 tarihinde Siyonist liderlerin önde gelen isimlerinden olan Baron Walter Rothschild’e bir mektup yazar. Bu mektupta Filistin topraklarında bir Yahudi Devleti kuracaklarının müjdesini verir. 

Balfour Deklarasyonu adıyla tarihe geçen bu müjdeli metinde şu satırlar yer alıyordu: “Muhterem Lord Rothschild, Majestelerinin Hükümeti adına kabineye sunulan ve kabul edilen Yahudi–Siyonist isteklerini sempati ile karşılayan müteakip deklarasyonu iletmekten memnuniyet duyarım. Majestelerinin Hükümeti, Filistin’de Museviler için bir yurt kurulmasını uygun karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır. Filistin’deki mevcut Musevi olmayan toplumların sivil ve dini hakları ile başka ülkelerde yaşayan Musevilerin sahip oldukları hak ve siyasi-sosyal statülerine zarar verecek hiçbir şeyin yapılmayacağı açıkça anlaşılmalıdır.” 

A.J. Balfour’un “Bu deklarasyonu Siyonist Federasyon’un bilgisine sunmanızdan memnuniyet duyacağım” sözleriyle son verdiği mektup, başta ABD olmak üzere Fransa ve İtalya’nın da desteğini aldı. 

İngilizler, planlamayı önceden yapmışlardı aslında, sadece müjdeli haberi veriyorlardı. 

Nitekim bu deklarasyonun yazılışının üzerinden henüz 35 gün geçmişti ki, İngilizler Kudüs’ü işgal ettiler. (9 Aralık 1917) 

Hayaller, vaatler yavaş yavaş gerçekleşiyordu. 

En önemli eşik aşılmıştı: Tek kurşun atılmadan, tek zayiat verilmeden Kudüs Osmanlı'nın elinden alınmıştı!.. 

Tüm Avrupa bayram ediyordu… İsa Mesih’in kutsal şehri, sapkınlardan nihayet yüzyıllar sonra da olsa kurtarılmıştı!.. 

Müttefikimiz Almanya ve Avusturya’da bile günlerce şükür ayinleri düzenlenmişti!.. 

“Halksız vatana, vatansız halkı yerleştirme” söylemiyle yapılan kampanyalarda, Filistin’e Yahudi göçü başladı… 

Şerif Hüseyin’i iğfal ederek, seni Arabistan’ın kralı yapacağım vaadiyle kutsal beldelerimizi işgal ettin… Sykes-Picot anlaşmasıyla Ortadoğu topraklarımızı Fransızlarla paylaştın… Filistin’de de bir Yahudi Devleti kurdurdun!.. 

Şimdi bu yaptığınla övünüyorsun, değil mi ey İngiltere!.. 

Cevabı Cuma’ya!..