YAZARLAR

94 yıllık yanlış düğme iliklenmesi Cumhuriyet kutlamaları

Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nın 94. yılıydı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da coşkuyla kutladık Cumhuriyet Bayramı’nı… 

Aslında kutlanan Cumhuriyet değil, yeni devletin kuruluşudur. 600 yıllık koca bir imparatorluğun emperyalistlerce tasfiyesini engelleyememiştik. 5-6 yıl içinde koca bir imparatorluk avuçlarımızın içinden kaydı gitti adeta!.. 

Yaklaşık 5 milyon insan ve o civarda da toprak kaybetmiştik!.. 

Çok zor şartlar altında sadece Anadolu topraklarını kurtarmış ve burada yeni bir devlet kurmayı başarmıştık. 

İmparatorluğun koruyamadığımız topraklarından canlarını kurtarabilenler de, her şeylerini eski vatan topraklarında bırakarak bu baba ocağına sığınmışlardı!.. 

Kolu-kanadı kırılmış bir vaziyetteydik. Çok zor şartlar altında, İstiklâlimizi muhafaza etmiş, istikbalimizi inşa etmeye çalışıyorduk!.. 

Milli Mücadeleyi ve yeni bir devletin kuruluşunu küçümsemek, o günlerin şartlarından bî-haber cehalet ürünüdür!.. 

O günün şartları içerisinde kutlanması gereken şeyler varsa, bunların başında bu yeni devletin yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu gelir. 

Cumhuriyet’in kutlanışı, aslında bu yeni devletin kuruluşunun kutlanışıdır. 

Her nasıl olduysa oldu, devletin kuruluşunu unuttuk, sistemi kutlamaya başladık!.. 

Mefhum-u muhalifinden hareket edersek, sanki eski sistemden (Osmanlı yönetim biçimi başta olmak üzere, eski devletimizin her şeyinden kurtulduk; onu yıktık, yeni sistemi kutluyoruz… gibi) kurtulmanın sevinciyle, yeni sistemi kutluyoruz gibi bir garabet içerisine düştük!.. 

Yani Osmanlı yönetim sistemi tukaka idi, yeni kurduğumuz sistem aliyyül âlâ!.. Kısaca zımnen eski kötüleniyor, mahkum ediliyor, yeni ise kutsanıyor!.. Nitekim bu anlayışla teb’âyı, kul olmaktan kurtardık edebiyatıyla bunun altı dolduruldu!.. 

Osmanlı her şeyiyle; iyi yönleriyle de, kötü yönleriyle de bizimdir. O dönemin siyasal sistemleri içinde en iyi işleyen bir yapıya sahipti!.. 

Başta Bizans olmak üzere, tüm Avrupa  devletlerinden daha iyi bir hukuk devletiydi!.. 

İmparatorluk sistemleri ömürlerini doldurdular. 1920’lere girildiğinde artık bu siyasal yapıların modern dünyada yeri yoktu!.. 

İmparatorluk, krallık, padişahlık, sultanlık… hepsi tarihe gömüldü!.. 

Geçerli olan, milli iradeye dayalı demokratik sistemlerdir!.. 

Başta iktidar partisi olmak üzere, tüm siyasi partileri, devlet bürokrasisini ve aydınları uyarıyorum: Bu 94 yıllık yanlış algıya son verelim. 

Sistemi değil, yeni devletin kuruluşunu kutlayalım. Cumhuriyet Bayramı’nın anlamı budur. Cumhuriyet ilan edildiğinde, bu yeni devletin ilan ve tesciliydi. 

Niyet, amaç, hedef ve muhtevayı doğru okuyalım!.. 

Yanlış iliklediğimiz düğmeyi, düzeltelim!