YAZARLAR

İşçi şikayetlerinde yeni dönem 

İşçi şikayetlerinin incelenmesi 25 Ekim 2017 tarihine kadar  adli ve  idari yönden yapılıyordu. İşçiler kanunundan, toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, ihbar ve kıdem  tazminat   gibi haklarını alabilmek için adli ve idari mercilere başvuru yapabiliyorlardı. İşten çıkarılan/ayrılan işçilerin  adli ve idari mercilere yapılacak başvurularıyla ilgili 25.10.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin ayrıntılarını açıklayalım. 

25 Ekim 2017 ‘ye kadar  

25 Ekim 2017 tarihine kadar olan eski dönemde işten ayrılan/çıkarılan işçilerin tazminat ve ücrete yönelik incelemelerini idari yönden çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri adli yönden ise iş mahkemeleri yapıyordu. 

Bu tarihler önemli 

25 Ekim 2017 tarihinden itibaren  işten ayrılan/çıkarılan işçilerin tazminat ve ücrete yönelik şikayetlerini idari yönden çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri incelemeyecek. Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin işçi şikayetlerini inceleme yetkisi 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 14.maddesi ile kaldırıldı. 

25 Ekim 2017 ile 1 Ocak 2018 arası döneminde tazminat ve ücrete yönelik şikayetleri olan işten ayrılan/çıkarılan işçiler iş mahkemesinde dava açabilecekler. Bu dönemde idari yönden inceleme yapılmayacaktır. 

1 Ocak 2018 sonrası dönem 

Arabulucuya başvuru 

 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren arabuluculuk dönemi başlıyor.  Kanunundan, toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, ihbar ve kıdem  tazminat   gibi  bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurma dava şartı olarak düzenlenmiştir. Arabulucuya başvurmadan dava açılamayacak. Arabulucuya başvurmadan doğrudan iş mahkemesinde dava açıldığında mahkeme davayı usulden reddedecek. Mahkeme kararını taraflara tebliğ edecek. Kesinleşen ret kararının resen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde arabulucuya başvurulabilecek. 

Mahkemeye başvuru 

Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek  suretiyle iş mahkemesinde  dava açabilecek. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilecek. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecek.