YAZARLAR

Kadroya geçene İki ikramiye

Taşeron/alt işveren işçilerinin kamuda kadroya geçirilmesine ilişkin düzenlemelerin ayrıntıları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu tarafından kamuoyuna açıklandı. Buna göre 900 bin taşeron işçisi kamuda istihdam edilecek. Düzenlemenin ayrıntılarını açıklayalım.   

İş ayrımı yok 
Kamuda taşeronlarda çalışanlar asıl iş yardımcı iş ayrımı yapılmadan kadroya alınacak. Daha önce asıl işte çalışanların kadroya alınacağı belirtilmişti. Bu düzenlemeden vaz geçildi.  

Askıda olanlar 
Mevzuatta belirlenen nedenlerden dolayı iş sözleşmesi askıda olanlar hak kaybına uğramayacaklar. İşbaşı yaptıklarında kadroya alınacaklar. Örneğin doğum veya askerlik nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar  doğum izni veya askerlik dönüşü kadrolu olarak işe alınabilecek.   

Kıdeme devam 
Kıdem tazminatı  ve yıllık izne ilişkin kıdemlerin başlangıcı taşeronda işe başlama tarihi olarak kabul edilecek. Bu konuda herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacak.   

Ayrımcılık yok 
Kadroya alınmada işçilerin eğitim durumları göz önünde bulundurulmayacak. İlkokul mezunundan yüksek lisans mezununa kadar  olanlar  aynı şekilde  kamuya geçişi sağlanacak.   

İkramiyesi var  
Kadroya geçen taşeron işçilerine yılda iki aylık ücret tutarında ikramiye ödenecek. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışanlara Ödenen İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanununa göre    kamu kurum ve kuruluşlarında, sermayesinin yarıdan fazlasının devlete ait olduğu yerlerde ve belediyelerde   işçi olarak çalışanlara yılda en az bir ikramiye(ilave tediye) ödenmektedir.  Hemen belirtelim çalışanın İş Kanunu kapsamında olan bir yerde çalışması gerekmiyor. İlave tediye ödenmesi 6772 sayılı Kanuna göre her yıl, yer üstünde çalışanlara bir aylık, yer altında çalışanlara da iki aylık tutarında ödeniyor. Bakanlar Kurulu kanunda yazılı sürelere ilave bir aylık daha ikramiye ödenmesine karar verebiliyor. İlave tediye ödenmesi için işyerinde toplu iş sözleşmesi bulunmasına gerek yok.  İşyerinde toplu iş sözleşmesi bulunsa bile  sözleşmeden ayrı olarak ilave tediyelerin(ikramiyelerin) ödenmesi gerekiyor. İlave tediyeler yer üstünde çalışanlar için Bakanlar Kurulunca  genellikle yılda iki aylık ücret tutarında ödenmesi için karar alınıyor. İlave tediyeler Bakanlar Kurulunca belirtilen tarihlerde dört eşit taksitte ödeniyor. İlave tediyelerin ödenmesinde hafta tatili süreleri dikkate alınmıyor.