0530 708 54 54
0530 708 54 54

YAZARLAR

Ağalık-beylik  asalet ister

Bu coğrafyanın bin yıllık sosyal tarihine baktığımız zaman, ağalık ve beylik kurumsal yapılarıyla da karşılaşırız. 

 Ağa veya Bey tabir edilen kişiler, sadece varlıklı, güçlü, zengin kişiler değil, aynı zamanda asil, mert ve güvenilir kişilerdir. Bu iki müessese tarihsel olarak içinde bazı zalim ve baskıcı karakterler barındırsa da bu kişilerde bile bir asalet damarı vardır!... 

Bizdeki bu müesses yapının Batı'daki karşıtı Derebeyleridir. Bu tabir Osmanlılar tarafından Batı’daki ağa ve beylere verilmiştir. 

Aşağılayıcı bir tabirdir. Dere-beyi!... İskele babası, soğan erkeği tabirlerinin çağrışımını yaptırır. 

Derebeylerinin mümeyyiz vasıfları: Zulüm, gasp, cinayet ve talandır!... 

Korsanlar da bu Derebeylerinin seyyar koludur. Hiçbir insani, ahlâki, vicdani ilkeye sahip değillerdir. Bunların nazarında bir yılanla bir insanın hiçbir farkı yoktur!... 

Korsanlık tarihinin en zalim, en ahlâksız ve eli kanlı önderleri olan Kristof Kolomb, Amerigo Vespucci, Bartolomeu Dias, Vasko De Gama, Macellan, Del Kano… gibi korsanların keşfettiği yerler, Batılı ülkeler tarafından kanlı katliamlar sonu sömürgeleştirilmiş coğrafyalardır. 

Amerika da böyle bir coğrafyadır. Avrupa’dan buraya göç edenlerin büyük çoğunluğu hapishanelerden boşaltılan katil ve hırsız sürüleriyle, eğitimsiz aç-sefil kitlelerdir. 

Yerli halkları katliamlarla yok ettikten sonra, bu sefer de birbirleriyle uzun yıllar uğraşmışlardır. Birbirlerinin lokmalarına göz diken bu korsanî genetik, sonunda akıllarını başlarına alarak, aralarındaki lokma kavgasına son vermişler ve devletleşmişlerdir. 

Bu devlet, ABD’dir! 

Bu devletin kurucu felsefesi şudur: Birbirimizin lokmalarına göz dikmekten vazgeçelim. Dünya çok büyük ve her tarafta rahatça sahip olabileceğimiz lokmalar var!... 

Dünyaya açılalım!... 

Evet, ABD sadece Kuzey Amerika kıtasında yer alan bir ülke değil!... 

Bugün dünyanın dört bir tarafında, yaklaşık 150 civarında ülkede binin üzerinde askerî üsleri olan bir sömürge korsan imparatorluğudur!... 

ABD, büyük ve köklü bir ülke değildir!... 

Modern bir korsan/sömürge organizasyonudur!... 

Konu rahat anlaşılsın diye, şöyle bir örnekle izaha çalışalım : Hani her coğrafyada kadim şehirler vardır, bir de nevzuhur tabir edebileceğimiz şehirler. 

Kadim şehirlerin bir mimari stili, kültürü, örfü-adeti, folklorü vs. vardır. 

Nevzuhur tabir edilen şehirler ise, bir zaruretten oluşan, örneğin petrol bulunan bir bölgede, işçilerin ve esnafın yerleşerek oluşturduğu kentler… Bu kentler halkı toplama olduğu için, buranın kendine has kültürü, örfü-adeti, folklorü, yemeği, türküsü yoktur!... 

Kadim devletlerle, nevzuhur devletler de tıpkı bu şehirlere benzerler!... 

 ABD’nin tarihi, kültürü, örfü-adeti, folklorü yoktur!... Bu topluluğun genetiği korsanî anlayıştan beslendiği için, tek ölçü materyalizmdir. Düzenin devam etmesi için ahlâki ve vicdani kanaat ve anlayışlara ihtiyaç yoktur!... 

Katı kurallara sahip kanunlar vardır!.. Bu kanunlar da sadece kendi vatandaşları için geçerlidir. 

Müzakere, hak-hukuk, paylaşım, merhamet ve şefkat… gibi ıstılahî anlamları yüksek kelimeler, ABD’nin lugatlarında yer almaz!... 

Kullandığı tek aparat vardır: Güç!... 

Dünyanın herhangi bir coğrafyasında, göz diktiği bir lokma varsa, pençeyi vurur ve gaspeder… O lokmanın gaspıyla, binlerce, hatta milyonlarca masum insan açlıktan ölmüş, hiç umurunda bile olmaz!... 

Son olarak şunu hatırlatayım: ABD’nin rahip, iki bakanımız ile ilgili aldığı karar ve gelecek benzeri atraksiyonları göz ardı etmeyelim ama, ABD’nin Suriye-Irak petrol ve doğalgaz alanları ile PYD meselemizi bunlarla gölgelemesine bilmeden de olsa yardımcı olmayalım!... 

Suriye’deki gelişmeleri dikkatlice takip edelim ve yeni politikalar geliştirelim.

Prof. Dr. Mehmet Çelik Diğer Yazıları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX