0530 708 54 54
0530 708 54 54

YAZARLAR

Harfler ve Rakamlar 

Eskiden çilingirler ve hırsızlar, kapıları maymuncukla açardı. Günümüzün hırsızlarının maymuncuğu metalden maymuncuk değil, harfler ve rakamlardan oluşan şifreler. Üstelik bu rakamlar ve şifreler, mekanik olmaktan da çoktan çıktı, artık sanal haldeler. Bugün dünyanın herhangi bir yerine telefon açmak için eskisi gibi çevirmeli telefonlarla santrali arayıp bağlatmanız gerekmiyor, biraz para vererek alacağınız kontör kartları üzerindeki 5-10 haneli rakamları tuşlamanız yeterli. Bir ekran üzerinde tuşlayacağınız bu rakam ya da harflerin çıkardığı sinyaller, uzay boşluğunda yayılıp operatörünüzün uydusu ile irtibat kuruyor, haberleşme yolunu açıyor, sizin sesinizi götürüyor, arkadaşınızın sesini size getiriyor. Yani 5-10 haneli özel rakamları tuşlamanızdan hâsıl olan seslerin/sinyallerin, fiziki sahaya bir tesiri söz konusu. 

Yağmur, hemen bütün din ve inanışlarda bereketin simgesi ve Tanrı’nın lütfunun bir göstergesi sayıldığı gibi kuraklık da Tanrı’nın cezalandırması olarak görülür. Bu sebeple yağmur yağdırma amaçlı ritüeller oldukça eskilere ve geniş bir coğrafyaya uzanır. İptidaî kültürlerde ve mahallî inanışlarda yağmur yağdırma töreni çoğunlukla hayvan kurban etme ve kanını toprağa dökme, bazılarında da yağmur ses ve görüntüsünün taklidi şeklinde yapılır. Yağmur duasıyla ilgili çeşitli toplumlarda görülen ve İslâm öncesi inanç ve geleneklerin izlerini yansıtan bir kısım uygulamalar ise dua olmaktan çok, tılsım ve büyü özelliğine sahip sembol ve motifler taşımaktadır. 

Yahudilik’te de Tanrı’ya kurak geçen mevsimlerde yağmur yağdırması, bereketli ürün vermesi ve kıtlıktan koruması için muhtelif şekillerde dua edilir. Ahd-i Atîk’te Hz. Süleyman’ın, kuraklığı İsrâiloğulları’nın Rab Yahova’ya karşı suç işlemeleriyle alâkalandırmasından, pişman olup tövbe etmeleri ve yalvarmaları halinde Yahova’nın yağmur yağdıracağından söz edilir (I. Krallar, 8/35-36; ayrıca bk. II. Tarihler, 7/13). Yağmur duası, Yahudi geleneğinde kuraklık tehlikesi karşısında yapılan bir ibadet olma özelliğini korumakla birlikte periyodik bir ibadet niteliği de taşır.  

“Su istemek” mânasına gelen “İstiskā”, terim olarak yağmur yağdırması için Allah’a özel bir şekilde dua etmeyi anlatır. Kuran’ı Kerim’de İstiskā, iki âyette geçmektedir. Bunlardan birinde Hz. Mûsâ’nın kavminin kendisinden su istediği (el-A‘râf 7/160), diğerinde ise Hz. Mûsâ’nın kavmi için Allah’tan su dilediği (el-Bakara 2/60) ve Allah’ın emriyle asâsını taşa vurması üzerine on iki pınarın fışkırdığı belirtilir. Hz. Muhammed’in de Peygamber olduktan sonra yağmur duası yaptığına dair çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. Bu rivayetlerde, cuma hutbesi sırasında bir kişinin ayağa kalkıp kuraklıktan şikâyet ederek yağmur için dua etmesini istemesi üzerine Resûlullah’ın dua ettiği ve minberden daha inmeden (veya camiden çıkmadan) yağmurun başladığı anlatılır. (Tdvia-İstiska Maddesi). Yani sözün, fiziki sahaya tesiri söz konusudur. 

Kontör kartı üzerindeki 5-10 haneli numaranın tuşlanmasından çıkan seslerin Kozmos’ta fiziki sahaya tesiri var ise, bir takım harf ve rakamlardan müteşekkil duaların da neden tesiri olmasın ki? 

Bugün bazı devletler, dünya çapına yayılmış bilgisayarlardan, gerçek ajanlara nazaran daha iyi istihbarat elde ediyor. Anavatanından uzakta, yurtdışında bir işte çalışır gibi davranarak, farklı bir isim altında hayatını sürdüren teknik ajanların işi, siber alemde, yine bir takım harf ve rakamlar marifetiyle, o ülkedeki sistemleri devşirip, kendi ülkesi hesabına çalışır hale sokmak. Dolayısıyla “beyin yıkamak suretiyle adam devşirme”, çoktan “sistem devşirme”ye dönüşmüş durumda. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX