0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
18 Ekim 2021 Pazartesi 10:29:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 10:29:00

İmam hatip okulları sempozyumu sonuç bildirgesi açıklandı

Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla sona erdi. İmam Hatip Liseleri, Yüksek İslam Enstitüleri ve İlahiyat Fakültelerinin din eğitimi konusunda önemli başarılar sağladığı belirtilen bildirgede, “Bu başarının devam etmesi için toplumun günümüzdeki beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak İHL ve İlahiyat eğitimini geliştirmek daha dinamik ve fonksiyonel hale getirmek için gerekli çalışmaların yapılması elzemdir” denildi.

Türkiye'de 13 Ekim 1951 tarihinde eğitim hayatına başlayan imam hatip okulları kuruluş yıldönümünde düzenlenen sempozyumda ele alındı. Cevahir Kongre Merkezi'nde 15-17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı sempozyumda, 15 oturumda imam hatipler ve din eğitimi konusu ele alındı.

Köklü adımlara zemin hazırladı

Üç günlük sempozyum, İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Ödül Töreni'nin ardından Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı tarafından sonuç bildirgesinin açıklanması ile Kapanış Oturumu ve Değerlendirmeyle sona erdi. İmam hatip okullarının, Türkiye'de yalnızca dini düşünce ve hayata şekil ve ruh vermekle kalmadığı, ülkemizin ve İslam dünyasının geleceğini şekillendirecek köklü adımların atılmasına da zemin hazırlayan Türkiye'nin ortaya koyduğu özgün bir eğitim modeli olduğuna dikkat çekilen bildirgede, "Bu okullarda uygulanan programların, asırlardır İslam dünyasının beklediği ve ihtiyaç duyduğu objektif, rasyonel ve gerçekçi zihniyet yapısının oluşmasına imkan sağlayacak nitelikte olduğuna vurgu yapılmıştır" denildi.

Anlam arayışına rehberlik edecek

Bildirgede, dinin, her türlü bidat ve hurafelerden arındırılıp aslına uygun ve rasyonel biçimde algılanmasında; dini hayatın aşırılıklardan, bağnazlıklardan, akıl dışı tutum ve çağ dışı anlayışlardan kurtarılıp samimi bir duygu ile yaşanmasında imam hatip liseleri ve ilahiyat fakülteleri aracılığıyla sunulan din eğitiminin çok önemli bir misyon ifa ettiğinin altı çizildi. Türkiye'de din eğitimi öğretimi konusunda oldukça zengin bir tecrübenin olduğu belirtilen sonuç bildirgesinde, "İlk ve ortaöğretimde yer alan din eğitimi ve öğretiminin özellikle günümüz gençlerinin anlam arayışına rehberlik edebilecek mahiyette anlam, ahlak ve değer üretebilecek şekilde teorik ve pratik yönüyle yeni nesillere aktarılmasının gerekliliği vurgulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Daha dinamik ve fonksiyonel yapıya geçiş

İmam hatip liseleri, yüksek İslam enstitüleri ve ilahiyat fakültelerinin Türkiye'de din eğitimi konusunda önemli başarılar sağladığı belirtilen sonuç bildirgesinde, bu başarının devam etmesi için toplumun beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak İHL ve ilahiyat eğitimini geliştirmek, daha dinamik ve fonksiyonel hale getirmek için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği ifade edildi. Bu bağlamda imam hatip liselerinde uygulamaya konulan program çeşitliliğine atıf yapılan bildirgede, "Türkiye'de her tür din eğitimi ve hizmetleri alanlarına nitelikli personel yetiştirme fonksiyonunu üstlenen yüksek din öğretimi kurumlarının program yapısının ve müfredatının içinde yaşadığımız zamanın gerekleri, talep ve beklentileri ile istihdam alanları dikkate alınarak sistemli bir yapıya kavuşturulması gerekliliği vurgulanmıştır" denildi.

Bütünlükçü yaklaşım elzem

Türkiye'de her kademedeki din eğitimi ve öğretimi politika ve uygulamalarına ilişkin bütünlükçü bir yaklaşımla hareket edilmesi konusuna dikkat çekilen bildirgede, medeniyetimizin ortaya koyduğu insan, toplum ve gelecek tasavvurundan hareket edilmesi, aynı zamanda içinde yaşadığımız modern zamanın ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin uluslararası alanda imam hatip okulları ve yüksek din öğretimi alanlarında ortaya koyduğu tecrübeden yararlanmak isteyenlerin talep ve beklentilerine karşılık verilebilmesi için çalışmaların yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

15 Oturumda Ele Alındı

Din Eğitiminin Dünü Bugünü ve Yarını başlıklı açılış oturumuyla başlayan sempozyumda din eğitimi ve imam hatipler 15 oturumda ele alındı. Özgün Bir Eğitim Modeli Olarak İmam Hatip Okulları, Türkiye'nin Dini, Sosyal ve Kültürel Hayatına Katkıları Açısından İmam Hatip Okulları, İlk İmam Hatip Okulları, Öncüleri ve Gönüllü Teşekküller başlıklı oturumlar yapıldı. Türkiye'de Kız İmam Hatip Okulları Tecrübesi, Yüksek Din Öğretiminde Tarihsel Tecrübe, İmam Hatip Okulları ve Gelecek Tasavvuru, Uluslararası Boyutlarıyla İmam Hatip Okulları, Balkanlar ve Kuzey Afrika'da Din Eğitimi ve Orta Öğretim Kurumları, Orta Asya ve Uzak Doğu'da Din Eğitimi ve Orta Öğretim Kurumları,

Mısır ve Kuzey Afrika'da Yüksek Din Öğretimi, Orta Asya ve Uzak Doğu'da Yüksek Din Öğretimi, Günümüzde Türkiye ve İslam Dünyasında Yüksek Din Öğretiminin Geleceği, Türkiye'nin İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Din Öğretimi Tecrübesi, İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Ahlak ve Değerler Eğitimi ele alınan diğer konular arasında yer aldı.

Hedef Daha İyi Eğitim

İmam hatip okullarının ve Türkiye'deki din eğitiminin İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki tecrübelerle mukayese edildiği sempozyumda, daha önce işaret edilen eksiklerin uluslararası tecrübe ışığında nasıl giderileceği ve bu modelin nasıl daha mükemmel hale getirileceği sorularına cevap arandı. İmam hatip okullarının İslam dünyasının modernleşme ve yenileşme sürecinde özgün ve incelenmeye değer bir eğitim modeli olduğu üzerinde durulan çalışmada, ağırlık imam hatip okullarına verildi. Sempozyumun temel gayesi ise Türkiye'deki din eğitimi tecrübesinin diğer İslam ülkelerindeki tecrübelerle mukayesesini yapıp, yeni ihtiyaçları da göz önünde tutarak din eğitimi alanında İslam dünyasındaki birikimden istifade etmek olarak açıklandı.

Kıyas ve Tecrübe Paylaşımı

Türkiye'deki 70 yıllık imam hatip okulları tecrübesinin bütün yönleriyle tespit edildiği sempozyumda, "Bir din eğitimi modeli olarak" imam hatip okulları tecrübesinin çerçevesi belirlendi. Türkiye'deki din eğitimi tecrübesi, imam hatip okulları, genel din öğretimi ve yüksek din öğretimi olarak bütün boyutlarıyla ele alınırken, İslam ülkelerindeki modernleşme ve yenileşme sürecinde uygulamaya konulan özgün ve incelenmeye değer eğitim modelleri hakkında bilgi edinilmeye çalışıldı. Din eğitimi alanında Türkiye'de ortaya çıkan tecrübenin İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki klasik ve modern din eğitimi tecrübeleriyle mukayese edildiği çalışmada, İslam dünyasının farklı coğrafyalarındaki din eğitimi modellerinden istifade edilmesi de kararlaştırıldı.

Etiketler : İMAM HATİP OKULLARI Din eğitimi Türkiye 70. Yılında İmam Hatip Okulları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX