0530 708 54 54
0530 708 54 54
24 Temmuz 2021 Cumartesi 08:16:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2021 Cumartesi 08:16:00

Dikkat eksikliği her yaşın sorunu

Çocukluk çağında derslerde başarısızlık, disiplin cezası alma, okuldan atılma gibi sorunlara neden olan dikkat eksikliği, ilerleyen yaşlarda evlilikte sorun, boşanma, işsiz kalma gibi problemlere neden olabilir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında başlayan ya da çocuklukta böyle bir tanı konulmamış erişkinlerde de saptanabilen nöropsikiyatrik bozukluktur. Bu bozukluk, kişiler arası ilişkilerden okul hayatına, iş dünyasından günlük hayata birçok zorlukla karşılaşılmasına neden olabilir. DEHB, düşünüldüğü gibi sadece çocukluk çağının hastalığı değildir. Bununla birlikte çocukluk ya da ergenlik döneminde bu tanıya sahip olanlar yetişkinlik dönemlerinde semptomları azaltabilseler de, hastalık varlığını sürdürmeye devam eder.

ODAKLANMA SORUNU YAŞANIR

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz "Odaklanma sorunu yaşamayan erişkin bireyler olağanüstü bir durum olmadığı müddetçe hayatlarını bir denge içerisinde yaşamaya gayret ederler. Fakat Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite problemi yaşayanlar sürekli geç kalma, dağınıklık, unutkanlık ve sorumlulukların altında kalkamama gibi durumlarla iç içedir. Eğer hastalık çocukluk çağında başladıysa ilerleyen dönemlerde belirli ölçülerde gerilemeler görülür. Bu neden bu durum erişkinlerde görmezden gelinebilir. Oysa bu hastalığa erişkin dönemlerde de oldukça sık rastlanıyor" dedi.

KURALLARA UYMA SORUNU

"DEHB olan kişiler ciddi anlamda dikkat ve odaklanma sorunu yaşarlar" diyen Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz "Bu nedenle hayatlarında birçok olumsuzlukla baş başa kalabilirler. Çocukluk çağında derslerde başarısızlık, disiplin cezası alma, okuldan atılma gibi sorunlar yaşanırken, erişkinlikte evlilikte sorun, boşanma, sık eş değiştirme, işsiz kalma, sosyal yaşam ve kurallara uymakta güçlük çekme gibi problemler yaşanabilir" diye konuştu.

BELİRTİLERİ NELER?

· Başlanılan işi bitirememe, yapılacak işi unutma ya da erteleme, öncelik sırası ayarlayamama, problem çözme ve karar vermede güçlük çekme,

· Konsantre olmada ve odaklanmayı sürdürmede zorlanma,

· Sosyal ilişkilerin uzun süreli devam ettirilememesi,

· Gündelik yaşamda dahi detaylara dikkat etmekte zorlanma,

· Bahsedilen konuyu dinlememek ya da ilgilenmemek,

· Özel hayatında ve iş hayatında organizasyon konusunda sorun yaşamak,

· İş yerinde verilen görevi sürdürmede ve izlemekte güçlük,

· Motive olamama,

· Rutinde olan işlerin unutulması ve aksatılması.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Erişkin dönemlerinde yaşanan DEHB tedavisinde, çocukluk çağından farklı olarak daha kapsamlı tedavi yaklaşımları gerekiyor. Hastalık nörobiyolojik bir zemine sahip olduğu için ilaç tedavisi, tedavinin temelini oluşturuyor. DEHB kişilerde farklı eş tanılar yaratabileceği için ilaçlar, bu tanılar ve hastanın tıbbi tanıları göz önünde bulundurularak verilir. Erişkin DEHB hastaları çocukluk çağında bu yana etkili başa çıkma becerilerini engelleyen temel nöropsikiyatrik bozukluklara sahiptir. Bu becerilerin eksikliği ile birlikte hastalar yinelenen başarısızlıklarla baş başa kalırlar. Bu başarısızlıklar, üstlendikleri görevleri yerine getirememe gibi sorunlar olumsuz düşüncelerin ve kaçınma davranışlarının armasına neden olur. Sonuç olarak tedavide organizasyon ve planlama güçlükleri, dikkat dağınıklığı, kaytarma-kaçınma davranışları, iletişim güçlükleri gibi yaşanan problemler kontrol altına alınmaya çalışılır.