0530 708 54 54
0530 708 54 54
31 Mayıs 2019 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2019 Cuma 08:19:00

Yargı sisteminde tarihi reform

Başkan Erdoğan, hak ve özgürlük temelli anlayışla hazırlanan Yeni Yargı Reformu paketini açıkladı. Düzenlemeyle tutuksuz yargılama ön planda olacak, savunma hakkı yeni esaslara bağlanacak. 

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda Yeni Yargı Reformu paketini açıkladı. Erdoğan, hak ve özgürlük temelli bir anlayışla yeni stratejinin belirlendiğinin altını çizdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birinin, reform çalışmalarını hayata geçirme kabiliyetini geliştirmiş olmasına işaret ederek, şöyle devam etti: “Bunun için birliğe tam üyeliğimiz haksız bir şekilde engellendiğinde, reformlar konusundaki kararlılığımızı 'Kopenhag kriterlerinin adını Ankara kriterleri yapar yolumuza devam ederiz' diye ifade etmiştik. Çünkü biz bu reformlara Avrupa Birliği istediği, dayattığı, takip ettiği için değil, milletimizin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyor ve hayata geçiriyoruz”  

REFORMLAR YOL GÖSTERECEK 

Kanuni Sultan Süleyman'ın, “Kılıcın yapamadığını adalet yapar” sözünü hatırlatan Erdoğan, “Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor demektir. Bunun için adaleti, insan haklarını, özgürlükleri geliştirmek için atılan her adım bizim için değerlidir, kıymetlidir, önemlidir. Yeni nesillere bırakacağımız en büyük miras da işte bu anlayış olacaktır” dedi. “Yitik kaybedildiği yerde aranır” sözünü anımsatan Erdoğan, “Biz de kaybettiğimiz değerlerimizi yine kendi coğrafyamızda, kendi içimizde bulacağız” değerlendirmesini yaptı. Başkan Erdoğan, bugün tanıtım toplantısını yaptıkları reformların bu arayışta kendilerine ışık tutacağını ve yol göstereceğini ifade ederek şöyle devam etti: 

İNSAN ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI 

“Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da Avrupa Birliği tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz reformlar ve uyum çalışmaları daha özgürlükçü ve katılımcı demokrasiye ulaşma konusundaki irademizin eseridir. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni de insan odaklı hizmet, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi ve yargıya güvenin artırılması ilkeleri çerçevesinde hazırladık.”

TUTUKLAMA TEDBİRİ ÖLÇÜLÜ UYGULANACAK 

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde 9 ana başlığın ayrıntılarını paylaşan Başkan Erdoğan, birinci maddenin tutuklama tedbirleriyle ilgili olduğunu söyledi. Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye işkence ve kötü muameleye  sıfır tolerans anlayışını benimsemiştir. Bu iddialar artık geride kalmıştır. Bu kazanımları korumakta kararlıyız. Tutuklamaya yönelik yeni adımlar atıyoruz. Tutuklama tedbiri ölçülü uygulanacak. İnternet üzerinden ifade özgürlüğü yeni tartışma haline gelmiştir. Bu konuda da yeni yaklaşımlar geliştirdik. Adil yargılanma hakkı gibi birçok konuda önemli yenilikler getiriyoruz.” 

ADİL YARGILANMA

Erdoğan, ikinci maddenin adil yargılanma konusu olduğunu belirterek, “İkinci temel perspektif adalet sisteminin işleyişidir. Adil yargılanma hakkının korunmasını hedefliyoruz. Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması önceliklerimiz arasında olacak. Adliyede vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik hedefler belirledik” açıklamasında bulundu. Hak ve özgürlüklere ilişkin standartların geliştirilmesine yönelik mevzuat paketleri hazırladıklarını da belirten Başkan Erdoğan, “İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız”  dedi.

HUKUK EĞİTİMİ 5 YIL 

“Reform belgemizin üçüncü amaç başlığı, insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırmasıdır” diyen Erdoğan şu bilgileri paylaştı: “Hukuk fakültelerinin eğitim süresi ve başarı ölçütünü yeniden belirliyoruz. Eğitim süresinin 5 yıla çıkarılması, kontenjanın azaltılması gibi düzenlemeler planlıyoruz. ÖSYM tarafından yapılacak sınavda belli puan alanlar, avukatlık stajına başlayabilecek. Hakim, savcı ve noter olabilmek için de özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Devlet ve vakıf üniversitelerini kalite ekseninde otokontrole sevk etmeyi planlıyoruz.” 

PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 

Dördüncü amaç başlığının 'performans' olduğunu kaydeden Erdoğan, “ HSK bünyesinden performans ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren davalar bu sistemle takip edilecektir. Gerekiyorsa yargı bağımsızlığına halel getirilmeden uzama sebeplerinin çözümü sağlanacak. Uzun süren soruşturma ve davaları takip etmeye için 2019 başı itibariyle başlamıştık. Makul sürede yargılanma hakkı için mahkeme ve savcılıklar için farklı performans kriterleri oluşturacağız” dedi. 

AVUKATA YEŞİL PASAPORT 

Erdoğan, beşinci başlık konusunu şöyle açıkladı: “Beşinci amaç başlığı savunma hakkının etkin kullanımının sağlanmasıdır. Savunma hakkı ayrı bir amaç başlığı altında düzenlenmiş bulunmakta. Avukatların bilgi ve belge temini için yetkilerini geliştiriyoruz. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz.  Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.” 

AVUKATA YEŞİL PASAPORT 

Erdoğan, beşinci başlık konusunu şöyle açıkladı: “Beşinci amaç başlığı savunma hakkının etkin kullanımının sağlanmasıdır. Savunma hakkı ayrı bir amaç başlığı altında düzenlenmiş bulunmakta. Avukatların bilgi ve belge temini için yetkilerini geliştiriyoruz. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz.  Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.” 

ERİŞİM KOLAYLAŞACAK 

“Altıncı başlık adalete erişimin kolaylaştırılması. Sürelerin farklı olması karışıklıklara neden olmuyor, mağduriyetlere de yol açıyor. Görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle bozma kararı verilme oranı oldukça yüksektir. Bu durum yargılama sürecini uzatıyor. Tanıklık uygulaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına doğrudan etki eden yöntemdir. Tanıklığı zorlaştıran uygulama ve yaklaşımların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapılacak.” 

SAVCIYA GENİŞ YETKİ 

“Yedinci amaç başlığı ceza adalet sisteminin artırılmasıdır. Cumhuriyet savcılarının yetkileri genişletilecektir. Yeterli şüphe kavramı basit şüphe olarak tatbik edilmekte, bu da dava sayısını artırmaktadır. Küçük soruşturmalarda dahi cumhuriyet savcıları tarafından dava açılmaktadır. Şüphelilerin yüzde 52'si hakkında kovuşturmaya yer verilmemiştir. Sistemi mahkumiyet ihtimali az olanlar için açılmaması yönünde geliştirmemiz gerekiyor.” 

YARGI SADELEŞECEK 

Başkan Erdoğan sekizinci amaç başlığını şöyle açıkladı: “Stratejimizin sekizinci amaç başlığı yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırılmasıdır. Uyuşmazlığın hızla çözümlenmesi için bir yargılama usulü ihdas edilecektir. Noterlik sayısını artıracağız. Her asliye hukuk mahkemesi çevresinde noterlik kurulması zorunlu hale gelecek. Bu kurumun daha işlevsel hale gelmesi temin edilecek.” 

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ 

“Dokuzuncu amaç başlığı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin oluşturulmasıdır. Uzlaşma, şikayete bağlı suçlar ve kanunda öngörülen bazı suçlar için yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl 380 bin dosya gönderildi. Uzlaşmayla sonuçlanan 350 bin olmuştur. Şiddet içermeyen uzlaşmalarda aile arabuluculuğu getirilmesi sağlanacaktır. Açılan dava hakim tarafından arabuluculara havale edilecektir.” 

Milli Güvenlik Kurulu mayıs ayı toplantısını Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirdi. 

PENÇE HAREKATI MGK GÜNDEMİNDE 

Mlli Güvenlik Kurulu'nun mayıs ayı toplantısı Erdoğan başkanlığında yapıldı. Kuzey Irak'a düzenlenen harekat, ABD'yle ilişkiler ve S-400 konuları değerlendirildi. 

Devlet Başkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de dün gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler TSK'nın Kuzey Irak’ta başlattığı ‘Pençe Harekâtı’ hakkında ayrıntılı sunum yaptı. 

İDLİB'DEKİ DURUM 

Toplantıda ayrıca, S-400 hava savunma sistemleri ve F-35 teslimatı nedeniyle ABD'yle gerilen ilişkiler ve bundan sonra atılacak adımlar konuşuldu. Toplantıda Suriye’deki son gelişmeler, İdlib’de süren rejim saldırıları, bu gelişmelerin Türkiye’ye etkisi, olası göç dalgasına karşı alınacak önlemlerin yanı sıra PKK, PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele başlıkları da ele alındı. 

DİPLOMASİ TRAFİĞİ 

Irak'la son dönemde hızlanan diplomasi trafiği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK’nın dünkü toplantısında ayrıntılarıyla değerlendirildi. Yenilenecek İstanbul seçimlerinin de görüşüldüğü toplantıda, 23 Haziran’a kadar alınacak tedbirler ve seçim güvenliği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kurul üyelerine bilgi verdi. 

Etiketler :
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX