Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini tamamladı

Yayın Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 10:30:00

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 10:30:00

Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi taslağı hazırladı.

AK Parti milletvekillerinin imzası ile TBMM Başkanlığına sunulacak olan teklif taslağına göre, kanser hastalığı gibi ağır hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazı ertelenebilecek.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna, "Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesi" ile ilgili hüküm eklenecek.

Buna göre, infazına başlanmış olsa bile, toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan 18 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması halinde cezasının infazı Cumhuriyet başsavcılığınca bir yıla kadar ertelenebilecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek ve erteleme süresinde zaman aşımı işlemeyecek.

Böylece, kanser hastalığı gibi ağır bir hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazının ertelenebilmesine imkan sağlanacak.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Düzenlemeyle, TCK'nin, uyuşturucu madde imal edenlere verilecek cezaların düzenlendiği bölüme sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevlerinin imali de dahil edilecek. Söz konusu maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılacak.

Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ile başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilecek.

Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programları uygulanmak üzere müstakil ceza infaz kurumları açılabilecek veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümü bu amaç için tahsis edilebilecek.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine hakim tarafından izin verilebilecek.

El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hakimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilecek. Böylece, soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanacak.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINDA CEZALAR ARTIYOR

Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla da suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Adli işlemler çerçevesinde "yurt dışına çıkamamak" şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe, Cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilecek ve idarenin, yurt içinde kalmasını tehlikeli gördüğü yabancıların sınır dışı edilmesini sağlamak bakımından hakim kararı alabilmesine imkan sağlanacak.

Konutlarda yapılacak hacizler bakımından icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak.

Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması da yasaklanacak.

Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için uygun kredi ve finansmana erişmesini sağlayacak düzenleme yapılacak. Avukatlık mesleğinin ilk 5 yılında baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe yeni başlayan avukatlar mali olarak desteklenecek.

KİRA UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK DAVA ŞARTI HALİNE GELİYOR

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınacak.

Ayrıca, ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenecek.

Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.

İNFAZ VE KORUMA MEMURLARINA YÖNELİK DÜZENLEME

Ceza infaz kurumlarında görev yapan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memuru unvanlı personelden vazife malulü sayılanların yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınacak.

Makul sürede yargılanma hakkı ile mahkeme kararlarının icrası hakkının ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesine yapılmış ve derdest olan bireysel başvuruların, ilgilinin müracaatı üzerine, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu'na devredilmesi sağlanacak.