YAZARLAR

Theresa May'in itirafı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Balfour Deklarasyonunun 100. Yıl kutlamalarında şunları söyledi: 

“İsrail Devleti’nin kurulmasında oynadığımız rolden gurur duyuyorum!” 
Konuya vakıf olmayanlar için bu cümleyi Türkçeye tercüme etmem (yani açıklamam gerekiyor: 
1. İsrail’i biz kurduk!.. 
2. Bu hançeri İslam coğrafyasının kalbine biz sapladık. 
3. 1936-39 yılları arasında 5.000 Filistinliyi biz katlettik. 
4. 1946 Kral Davud katliamını biz yaptık. 
5. 1948 Deyr Yasin, Lida katliamını, Safsaf Köyü katliamını, Davayima Köyü katliamlarını biz yaptık. 
6. 1953 Kibya Köyü katliamını da biz tezgahladık. 
7. 1956 Kufr Kasem ve Samu katliamlarını da biz gerçekleştirdik. 
8. 1968 Ürdün Katliamı; Ürdün nehri civarındaki 15 köyü napalm bombalarıyla biz yaktık, yıktık. 
9. 1970 Abu Za’abel, Sha’a katliamlarını da biz yaptık. 
10. 1972, Suriye katliamı, 
11. 1973 Libya katliamı, 
12. 1981 Beyrut katliamı… bunların hepsi bizim gerçekleştirdiğimiz katliamlardı… 
13. 1982 Sabra ve Şatilla katliamları 
14. 1990 Kudüs katliamı 
15. 1993 Gazze katliamları 
16. 1994 Halil İbrahim Cami katliamı 
17. 1996 Kana katliamı 
18. 2002 Cenin katliamı 
19. 2004 Nuseyrat katliamı 
20. 2008 Gazze ve civarında Dökme Kurşun Operasyonları ve yaşanan katliamlar 
21. 2008-2009 Gazze Katliamları 
22. 2010 Mavi Marmara katliamı 
23. 2011, 2012, 2014 Gazze katliamları 
Bunlar belli başlıları… Sütunumun yetersiz olduğu için bu katliamlarda hayatını kaybedenlerin rakamlarını vermedim. 
Ayrıca Hamas’ın önde gelen liderlerinden Şeyh Yasin, İbrahim Ebu İlba, Nizar Rayyan, Said Siyam… başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi ve önemli şahsiyetleri yazmıyorum. 
Evet, bütün bu katliamları biz yaptık(!) ey İngiltere!.. Sen pir ü paksın!.. 
Utanmadan, sıkılmadan hem Başbakanın ağzından “İsrail Devleti’nin kurulmasında oynadığımız rolden gurur duyuyoruz!..” diye marifetinizi dünyaya ilan ediyorsunuz!.. 
Kabahat sende değil, biliyorum!.. 
Dünyanın dört bir tarafından yüzyıllardır katil korsancılık yapıp kan döküyorsun ama, hiçbir devlet ve toplum senin o çirkin yüzünü yeni nesillerine anlatmadı bugüne kadar… Hep üzerini örttüler!.. 
Başta da biz geliyoruz: Yemen’de sen vardın karşımızda, Irak’ta sen vardın, Çanakkale’de de sen vardın karşımızda!.. 
Beş milyon insanımızı sen katlettin, 5 milyon kilometrekare toprağımızı sen aldın elimizden!.. Lozan’da imparatorluğumuzun defin ruhsatını sen imzalattın bize… 
Sonra da tarihi hafızamızı yok etmek için sinsice yaklaşımlarla, her şeyi bize unutturdun, bütün günahı dört yüz yıl bir valiyle yönettiğimiz zavallı Yunanlının üzerine yıktın!.. 
Bugün de ahlaksız kovboyun arkasında yine sen varsın!.. İslam dünyasını yine kan gölüne bir kez daha çevirdin!.. 
Bütün bunlarla gurur duyuyorsunuz!.. 
Genetiğinize tüküreyim sizin!.. 
Siz varken, Allah İblisi niye yarattı, bir türlü çözemedim!.. 
Dünyanın laneti üzerinize olsun!.. 
Ha unutmadan şunu da kaydedeyim: 2012 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Filistin’in devlet olarak tanınmasında, yine bu terör devletinin yanında durmuştun, oylamada çekimser oy kullanmıştın!.. 
Alçakça da olsa bu tutarlılığından dolayı seni tebrik ediyorum!