• Bist 100
  110115
 • Dolar
  5,7965
 • Euro
  6,4460
 • Altın
  275,5540
İstanbul
7 / 15
0530 708 54 54
0530 708 54 54

YAZARLAR

Radyoterapi nedir?

Radyasyon Onkolojisi: Kanser ve bazen de kanser dışındaki bazı hastalıkların iyonizan radyasyon ile (tek başına veya diğer modalitelerle birlikte) tedavisine, radyoterapinin fiziksel ve biyolojik temellerini araştırmaya ve bu alanda uzman yetiştirmeye adanmış bilimsel ve klinik bir disiplin olarak tıbbın bir anabilim dalıdır. 
Radyoterapi: İyonizan radyasyonun (partikül veya dalga tipi) kanserli dokular üzerine yöneltilerek tedavi edilme yöntemidir.    
Radyoterapinin Amacı: Tümör çevresindeki normal dokulara yapısal ve fonksiyonel olarak zarar vermeden tümörün tamamen yok edilmesidir. 
 ***
Kanser tedavisinde radyoterapi kullanımında amaçlar şunlardır: 
Küratif Radyoterapi: Primer hastalık veya loko-regional hastalığı olan hastalarda tam iyileşme beklenen tedavidir. Bu hastalarda verilen radyasyon dozu yüksek küratif seviyededir. 
Palyatif Radyoterapi: Hastaya ağrı gibi şiddetli rahatsızlık veren, yaşamını tehlikeye sokan bulguların giderilmesi veya önlenmesi amacıyla yapılan tedavidir. Bu tip tedavilerden beklenilen en önemli yarar, hastanın yaşam kalitesinin artırılmasıdır. Radyoterapi verilen alan daha dar ve verilen doz küratif tedaviye göre azdır. 
Profilaktik Radyoterapi: Tümör yayılım ihtimali yüzde 50 ve üzeri olan tümörlerde oluşabilecek metastaz oranlarını azaltmak amacıyla uygulanan radyoterapidir. 
 ***
Kanser tedavisi multidisipliner bir yaklaşım içinde tümör konseylerinde planlanmalıdır. Böylece hastanın tanı, tedavi ve takip aşamaları, yapılacak tedavilerin şekli ve zamanı planlanmış olup bir disiplin içinde yürütülmesi sağlanır. 
Tümör konseylerinde; tümör cerrahları, radyasyon onkoloğu, medikal onkolog, patoloji uzmanı, radyoloji uzmanı, nükleer tıp uzmanı, gerektiğinde diyetisyen ve psikolog  yer almalıdır. Kanser hastasının radyoterapi ile tedavi edilmesi ekip çalışması gerektirir. Bu ekip içinde Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, Medikal Fizikçi, Radyoterapi Teknisyeni ve Onkoloji Hemşiresi yer alır. Ekip içindeki bireylerin birbirleriyle uyum içinde çalışması, yardımlaşması, hasta planlaması ve tedavisindeki takipleri daha doğru, hızlı ve sürdürülebilir radyoterapi uygulamasının sağlanmasında çok önemlidir. 
 ***
Kanser teşhisi alarak tedavi için multidispliner tümör konseyinde değerlendirilerek veya direkt olarak diğer disiplinlerce belli tedaviler uygulanmadan önce veya sonra Radyasyon Onkolojisi Kliniğine müracaat eden bir hasta öncelikle Radyasyon Onkolojisi Uzmanınca muayene edilerek ve tetkik sonuçları incelenerek radyoterapi uygulanması için bir ön değerlendirme işlemi yapılır. Bu ön değerlendirmede patoloji raporu (bazı nadir durumlarda gerekmeyebilir), tümörün türü, boyutu, diğer hücre yapısı ile ilgili (histopatolojik) özellikleri, yeri ve birçok hastada ultrason, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans ve PET-CT gibi görüntüleme tetkikleri incelenir, gerekli görüldüğü taktirde yeni tetkikler yaptırılır. 

Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Vecdi Ertekin Diğer Yazıları