YAZARLAR

Kudüs’ün önemi (1) 

Kudüs, kadim ilimlerin, kadim sırların şehridir. Kudüs günümüzde tek tanrılı kutsal dinlerin merkezi olarak da bilinmektedir. Son 2.000 yıldır bu özel durumu Kudüs’ü, Tanrı yoluna gönül verenlerin aktığı bir okyanusa çevirmiştir. Dünyada Kudüs’ün özelliklerine sahip başka bir belde yoktur

Dünyaya yön veren son büyük dalgaları oluşturan peygamberlerin merkezi olması, Kudüs’e kutsal şehir niteliği de kazandırmıştır. Bugün Kudüs üzerinde Yahudilerin, Hıristiyanların ve Müslümanların hakları olduğu genel kabul görmektedir. 

Kudüs’ün bugünkü önemine ilişkin söylenebilecekler, yazılabilecekler şüphesiz çok fazladır. Fakat Kudüs’ün kadim tarihi insanlık tarihi ile başlar. İlerleyen yıllarda mutlaka ortaya çıkacak ve genel kabul görecek bilgilerden biri de Hz. Adem ve Havva’nın bu coğrafyada yeryüzüne indiği gerçeğidir. Hz. Adem ve Havva’nın yaratıldığı çamurun menşei de Kudüs’tür. 

Bazı kadim tabletlere göre Ay’ın, Güneş’in, Kutup Yıldızı’nın, diğer gezegenler ile birçok yıldız ve yıldız kümesinin dünyamız için stratejik önemi büyüktür. Fakat yukarıdaki göksel varlıklar için yeryüzündeki en stratejik iki noktadan biri de Kudüs’tür. Diğeri ise Hacer-ül Esved’in bulunduğu noktadır. Göksel varlıklar için dünyanın bazı bölgeleri evrensel birikimin pınarları olarak nitelenir ve insanı insan yapan elementlerin, sıvı ve gaz niteliğine yani ilahi kimyanın sırlı maddelerine ev sahipliği açısından Kudüs, gerçekten de kutsaldan da öte özelliklere sahiptir, aynen Hacer-ül Esved gibi. 

Göksel varlıklar için yeryüzündeki stratejik beş noktayı bilen bazı bireyler ve kavimler, bu coğrafyaları ele geçirmek için büyük seferler yapmışlardır. Haçlı Seferleri de bu kapsamda olmakla birlikte hedefleri konusunda en zayıf olanlarıdır. Atilla’nın, Cengiz Han’ın, Timur’un Batı’ya doğru seferleri, Büyük İskender’in, Hitler’in Doğu’ya doğru seferleri, bu kutsal pentageni tamamlamak içindir ki tamamlayan için insanlıktan çıkıp göksel varlıklar silsilesine katılma sırrı ayan olacaktı. Kadim tabletlerde bu beldeler sayılır ve Kudüs, dünyadan güneşe ve sonsuzluğa yükselişin sıfır noktasıdır. 

Kadim İsrailogulları bu kadim bilginin sırrına vakıf oldukları için kutsal metinlerde “Tanrı’nın imtiyazlı kavmi” olarak nitelendirilmişlerdir. Ancak kadim kavmin önemli önderlerinin bir kısmı, bu kadim sırrı Lokman Hekim gibi nehre düşürmüşlerdir, yani sırrı başka bir sırra evirmişlerdir. Bu sırra vakıf olamayanlar sırrın Kudüs’te olduğundan emindirler, fakat sırrın evrildiği, yani şifrelendiği ve yeni bir sır ile güvenceye alındığını bilmedikleri için sır, yani Kudüs, her seferinde dünyayı samanyolu kaosu denen bir küresel gerginliğe ve savaşa salmaktadır. 

Kadim tabletler Kudüs ve pentagenin sırlarına ulaşma sırrının usullerine riayet etmeyenlerin sırrın dağıtıcıları olma gibi bir dert yükleneceğini vurgular. 

Perşembe günü devam edelim. 

Ömer Özkaya Diğer Yazıları