• Bist 100
  95.952
 • Dolar
  5,8416
 • Euro
  6,5599
 • Altın
  238,6777
İstanbul
10 / 20
0530 708 54 54
0530 708 54 54

YAZARLAR

Raporlu işçi işten çıkarılır mı? 

Sağlık raporu alan işçilerin işten çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda zaman zaman yanlış uygulamalar yapılıyor. Bu durumda olan işçiler bazen rapor aldıkları için bazen de rapor süresinin uzunluğu nedeniyle iş sözleşmeleri sona erdiriliyor. 

 İşçinin işten çıkarılabilmesi işyerindeki çalışma süresi ve sağlık raporundaki süre ile ilgilidir. Hasta işçinin işten çıkarılabilmesi için işçinin ihbar süresine altı hafta eklenir. Bu süre dolduktan sonra işveren isterse işçiyi işten çıkarabilir. İşçilerin ihbar süresi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi hükmü gereğince kıdem sürelerine göre belirleniyor. Yargıtay Kararları da bu yöndedir. Yargıtay vermiş olduğu bir Karar’da; işçinin raporlu ve istirahatli geçirdiği süre normal ihbar süresini aştığında işverenin ihbarsız fesih hakkı doğar şeklindedir.(Yargıtay. 9. HD.’nin, 13.05.1986 tarih ve Esas 3755, Karar 5001 sayılı kararı) 

 Bir işyerinde bir yıl çalışan işçinin hastalık sebebiyle işten çıkarılabilmesi için 10 haftalık bir sürenin geçmesi gerekir. 10 haftalık sürenin 4 haftalık kısmı bir yıllık kıdemi olan işçinin ihbar süresidir. Raporlu işçinin iş sözleşmesinin feshedilme durumlarını örneklerle açıklayalım.    

Örnek-1: Ali Bey, bir yıldır çalıştığı işyerinden ameliyat olması sonucu 80 günlük sağlık raporu almıştır. İşveren Ali Beyi ne zaman işten çıkaracaktır? 

Ali Beyin 10 haftalık süresi 70 gün sonradolmaktadır. İşveren isterse Ahmet Bey’i 70. günden sonra işten çıkarabilir. Hastalığından dolayı Ali Bey, 70 gün dolduktan sonra veya dolmadan işten çıkarılırsa her durumda kıdem tazminatına hak kazanır. Ali Beyin rapor süresinin 70 günü kıdem tazminatına esas süreye ilave edilir. 

Örnek-2: Fatma Hanım, işyerinde 5 yıldan beri çalışıyorsa iş sözleşmesi en az 14 haftadan sonra işveren tarafından sona erdirilebilir. Fatma Hanım, 100 günlük sağlık raporu almışsa  98 günden sonra işveren tarafından işten çıkarılabilir. 

İşten çıkarmak zorunlu mu? 

Sağlık raporu alan işçinin mutlaka işten çıkarılması gerekmez. İşveren isterse işten çıkarmayabilir. İşçi bir yıl içerisinde kesintili raporlar alırsa bu rapor sürelerinin toplamı iş sözleşmesinin feshedilmesinde dikkate alınıp alınmayacağı konusu mevzuatta belirlenmemiştir. 

Tazminat Ödenmesi 

Raporlu işçinin çalışma süresi bir yıl ve üzerinde ise işçi  kıdem tazminatına hak kazanır. Rapor sebebiyle işten çıkarmalarda usulüne uygun olarak hareket edilmişse ihbar tazminatı ödenmez.