YAZARLAR

Yeni mezuna sağlık hizmeti bedava 

Gençlerimize yönelik olarak son yıllarda istihdam teşviki, sağlıktan yararlanma, burs, seçme ve seçilme gibi bir çok konuda önemli düzenlemeler yapılmıştır.  Bu düzenlemelerin en önemlilerinden biri olan ve herkesi ilgilendiren gençlerin sağlık hizmetlerinden bedava yararlanma durumlarını açıklayalım.   

İki yıl bedava 

10.02.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun ile gençlerimize yeni haklar verilerek mağdur olmalarının önüne geçilmiştir. Buna göre liseden mezun olanlar 20 yaşını, üniversiteden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek şartıyla mezun oldukları tarihten itibaren iki yıl süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca aynı kanun ile anne ve babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında olmayan gençlere de bu iki yıllık süre içerisinde primleri devlet tarafından ödenerek sağlık hizmetlerinden faydalanma imkanı getirilmiştir.   

Prim borcu silindi   

6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25 Nisan 2016 tarihine kadar; 25 yaşına kadar olan gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları silinmiştir. Bu kapsamda  yaklaşık 5.5 milyon kişinin 4.7 Milyar TL borcu silinmiş bu sayede gençlerimiz genel sağlık sigortası borç yükünden de kurtulmuştur.   

Ayda 53,33 lira 

Sosyal güvencesi olmayan lise mezunu 20 yaş üstü veya üniversite mezunu 25 yaş üstü geçlerimiz daha önce gelir durumlarına göre 71, 213 veya 426 TL prim ödemek durumunda iken artık yeni düzenleme ile sadece 53.33 TL prim ödeyerek kendi ve çocukları ile birlikte tüm devlet, üniversite ve özel hastanelerden faydalanma imkanına kavuşmuş oldu. 

Borçların güncellenmesi 

Gençlerin daha önce tahakkuk etmiş olup da ödenmeyen aylık prim borçları da yüksek miktarlar üzerinden değil  53.33 TL üzerinden güncellenmiştir. Dolayısı ile gençler daha çok prim ödeyecekken bunun önüne geçilmiştir.