YAZARLAR

Zayıf bünye zayıf iman zayıf devlet! -2

Ebu Mansur el-Maturidi ehli sünnetin iki büyük imamından biridir. Büyük fakih, büyük müfessir, Türklerin kahir ekseriyetle itikad imamıdır. Semerkant şehrinin Maturıd köyünde doğmuş, yaklaşık 100 yıl yaşadıktan sonra 944 senesinde Semerkant'ta vefat etmiştir. 

Son yazımı bitirirken, kimdir bu İmam Mansur el-Maturidi dememdeki asıl neden; İmam Maturidi'yi anlamanın onemini, Müslümanın ve Müslüman devletlerin tarih içindeki seyrü seferini anlamak, Allah Kelamını ve Muhammedi bakış açısını idrak edebilmek, dünyayı yorumlayabilmek için anahtar konumunda olduğunu görmek icin, gerekliliğini belirtmek içindi. 

İmam Maturidi'yi anlayıp felsefesini zihinlerde hakim kılsaydık, İslamın ilk beş asırdaki hakim olan düşüncesinin yerini cehalete ve taklide bırakmasına, akıl ve düşüncenin ihmaline, yorum ve geleneklerin nasırlaşmasına engel olabilir, 15 Temmuz'u planlayan terörist beyinlerin yeşerdiği sulak arazileri kurutabilirdik. 

Yine, İslam dünyasının neden kan deryasına döndüğünü, Müslümanların dünyanın her yerinde neden birbirini boğazladığını, Türkiye'den binlerce gencin IŞİD saflarına neden geçtiğini, genç kızlarımızın “Cihad Nikahı” adı altında Irak'a Suriye'ye neden savaşmaya gittiğini, Türk Hava Kuvvetleri pilotuymuş gibi görünen hainlerin 15 Temmuz'da neden kendi insanını bombaladığını anlayıp engel olabilirdik. 

Din temelde insanları birleştiricidir. Şu anda bunun tam tersini görüyoruz. Bu çarpık anlayıştan bilim, akıl dolayısıyla Kuran ve Sünnet ışığında kurtulabiliriz. Günümüzde fırka fırka bölünen (mezhep, tarikat, grup, cemaat...vs) dinimizin, sözde İslami organizasyonların camiden cemaat çalma, devlette kadrolaşma yarışına girdiğini, ticari metaların kutsallaştırılıp Kur'an-ı Kerim ve Hz.Muhammed adıyla kapıdan satıcı tarzı ve kurnazlığıyla pazarlandığına şahit oluyor ve kahroluyoruz. 

İşte tam burada İmam Mansur el-Maturidi'nin sözleri geliyor aklıma: “Düşünmemeyi telkin eden her türlü his şeytan işidir.”, “ Kim aklı ve imanı karşı karşiya getiriyorsa şeytandır.”, ve Cenabı Hakk'ın “Yeryüzündeki canlıların en kötüsü akletmeyenlerdir.”! (Enfal 22) 

Allah, “Pisliği aklını kullanmayanların üzerine yığar, aklını kullanmayanlar pislik içinde kalır” (Yunus 100) buyurmuş. 

Pislik içinde kalan aklını kullanmayan ya da kiraya veren savcı, subay, emniyet müdürü, vali vs. nosyonu ne olursa olsun zatlarla ilgili net ve çarpıcı tespitlere ve bu hale nasıl geldiğimizle ilgili değerlendirmelere, müsaade ederseniz bir daha ki yazımda değineceğim.