Tek sınav iki oturum

LYS ve LGS kalktı, yerine Yüksek Öğretim Kurumları sınavı geldi. 2 oturumda yapılacak sınavda öğrenciler sadece Milli Eğitim müfredatından sorumlu olacak. Sınavın temelini Türkçe ve matematik oluşturacak.

YÖK Başkanı Prof. Yekta Saraç, yeni sistemde aksayan tarafları gideren ve öğrenci üzerindeki stresin azaltıldığı bir sınav sistemi kurulduğunu söyledi. En çok merak edilen konuya da açıklık getiren Saraç soruların Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından hazırlanacağını belirtti.

TEMEL BİLGİLER SINANACAK

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda, adaylar iki ayrı oturuma katılacak. İlk oturumda, Temel Yeterlilik Testi cevaplandırılacak. Bu testte öğrencilerin muhakeme, akıl yürütme, mantıklı düşünme odaklı sözel ve sayısal becerileri değerlendirilecek. Haziran ayında cumartesi günü sabah oturumunda Temel Yeterlilik Testi yapılacak. Bu sınav, 40 Türkçe ve 40 temel matematik sorularından oluşacak.

ALAN BiLGiSi MÜFREDATA DAYALI 

Öğle arasından sonra alan sorularının bulunacağı ikinci oturum düzenlenecek. Alan bilgisi olarak Türk Dili ve Edebiyatı-Coğrafya 1, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri olmak üzere dört test yer alacak, sorular geçen yıllarda olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacak. İkinci oturumda da adaylara toplam 80 soru sorulacak.

lisans için 180 puan yeterli

Sınavın ilk aşamasında önlisans ve lisans programlarının tercih edilebilmesi için yükseköğretime giriş baraj puanlarını belirlenecek. Adayların bir önlisans programını seçebilmeleri için emel Yeterlilik testinden en az 150 puan alması gerekecek. Temel Yeterlilik Testi Puanı 150'nin altında olan adaylar herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyecek. 180 ve üzeri puan alan öğrenciler lisans programlarını tercih etmeye hak kazanırken puanı 200 ve üzeri olan adayların bu puanları, istedikleri takdirde bir sonraki yıl için de geçerli olacak.

PUANLAMA NASIL YAPILACAK?

Önlisans programlarında, Temel Yeterlilik Testi puanı esas alınacak. Lisans programları için Temel Yeterlilik puanı yüzde 40, Alan sınavı yüzde 60 etkili olacak. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın hesaplanmasında herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Meslek lisesi mezunlarına geçen seneki alan odaklı ek puan uygulamasına ve engelli adaylara yönelik yapılan düzenlemelere de devam edilecek.

YABANCI DiL SINAVI NE ZAMAN?

Yabancı dil sınavı, temel yeterlilik ve alan bilgisi sınavlarından bir gün sonra tek oturumda gerçekleştirilecek.

ÖZEL YETENEKTE 150 PUAN ŞARTI

Özel yetenekle öğrenci alan programlarda geçen sene olduğu gibi baraj puanı bu yıl da aynı kaldı. Temel Yeterlilik Testi'ne giren ve Temel Yeterlilik Puanı en az 150 olan adaylar Özel Yetenekle Öğrenci Alan lisans programlarını tercih edebilecek.

Öğrencilere öğle molası

Birinci oturumdan sonra öğle arası verilecek. Bu ara  öğrencilerin temel ihtiyaçlarını  karşılayabilmelerinin yanı sıra zihinsel olarak da rahatlamaları için yapılacak. Ayrıca oturumların süresi geçmiş yıllardaki uygulamalar ve gençlerin sınav stresi yaşamamaları hususları dikkate alınarak belirlenecek.