Taşeron işçiye 10 gün süre

Taşeron işçilerin kadro işlemleri bugün başladı. Çalışanların sürekli işçi kadrosuna geçmek için 10 gün başvuru süresi var.

BAŞVURMAYANA KADRO YOK

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler için kadro süreci, bugün start alıyor. Sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyen taşeron işçilerin bugünden itibaren 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurması gerekiyor. İşçilerin başvurularını yaparken, öncelikle açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunması şart. Başvurusunu yapan taşeron işçi, bu aşamanın ardından idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Bu sınavda mesleki bilgilerin ölçüleceği, soruların zor olmayacağı ifade ediliyor. Kadroya geçişte yaş ve eğitim şartı yok. Ancak çalışan emekliler kadroya alınmayacak. Ayrıca işçilerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan memur olabilme şartları aranacak.

BAŞVURU NE ZAMAN?  

Kamu, belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde çalışan taşeron işçiler, 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuru yapacak. Bu tarihten önce herhangi bir başvuru yok. 

NEREYE YAPILACAK?  

2 Ocak’tan itibaren işçilerin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacak. Başvuru taşeron şirkete değil, istihdam edilecek (kadrosuna geçilecek) kurumlara ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapılacak.

KAÇ GÜN SÜRECEK?  

Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak. Geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde tamamlanacak.

HANGİ TARİHE BAKILACAK?  

Taşeron işçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek. Sonra kurumlar sınav sürecini başlatacak. İşlem bittikten sonra kadroya geçiş tamamlanacak. 

Sürekli işçi kadrosuna geçirilenlerden şartları taşımadığı tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecek. 

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, bugün başladı. 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek. Başvurunun ardından süreç, “tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı”, “ilana itirazlar”, “itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı”, “sınavın gerçekleştirilmesi”, “sınav kuruluna itiraz”, “itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı” şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına alınacak.

KADRO TAKVİMİ

Başvuru inceleme: 12 Ocak – 20 Şubat 
Sonuçlara itiraz: 21- 23 Şubat 
Kesin liste: 24 Şubat – 2 Mart       
Sınav: 3-22 Mart  
Sınav sonucu: 23-26 Mart 
Kesin liste: 27-31 Mart 
Kadroya geçiş. 2 Nisan
 
KOMİSYONDA KİMLER VAR?
 
Tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak. Komisyon, üye tam sayısıyla toplanacak ve oyçokluğuyla karar alacak. Üyeler kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamayacak. Komisyonun çalışmaları için aralarında idarelerin yetkili Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kullanıcılarının da bulunduğu yeterli sayıda personel görevlendirilecek.
 
SINAV NASIL OLACAK?
 
Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilip, tutanağa geçirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacak. Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konulardan hazırlanacak.