SGK düğmeye bastı

Esnafın cezalarına yeniden yapılandırma fırsatı getirilmişti. Ancak, kesilmesine rağmen tebliğ edilmeyen borçlar kapsama alınmamıştı. SGK düğmeye bastı. Esnafa ikinci bir af fırsatı tanınacak.

Af yasası 19 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. Yasayla vatandaşın vergi, trafik, öğrenim kredisi, sigorta primi ve idari para cezaları silinerek, düşük faiz ve 18 eşit taksitle 3 yılda ödenebilecekti. Yapılandırma, Haziran 2016 ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarını kapsıyor. Bu cezaların 18 Ağustos'a kadar kesinleşmiş olması gerekiyor. 


CEZALAR TEBLİĞ EDİLMEDİ! 

Ayrıca, borçların vatandaşa tebliğ edilme şartı var. Ama iş yoğunluğu nedeniyle SGK tarafından 100 binlerce esnafa ve işverene zamanında tebliğ edilmeyen milyonlarca lira idari para cezası yani borç olduğu ortaya çıktı. Tebliğ edilmeyen borçlar af kapsamına alınmadı. Gelen talep üzerine SGK, bu esnafın mağduriyetini önlemek için harekete geçti. Borçlu esnafa yeni bir hak tanınacak ve borçtan cezasız kurtulması sağlanacak.  


ANAPARANIN YARISI SİLİNECEK 

Yeni düzenlemeye göre; 18 Ağustos olan cezaların kesinleşme tarihi 31 Aralık 2016 olarak yeniden belirlenecek. 31 Aralık, aynı zamanda yapılandırma yapanların ilk taksidini ödeyeceği tarih. Aftan yararlanacak esnaf, sigortasız işçi çalıştırma gibi nedenlerle kesilen idari para cezalarının tamamından, ceza anaparasının da yüzde 50'sinden kurtulacak. Kalan tutarı 18 taksitle ödeyecek.  Anapara silme diğer borçlarda yok! 


Hangi sigortalar borç kapsamında

- Haziran 2016 ve öncesi SGK'ya olan tüm borçlar ve gecikme cezaları.  
- 1 Mayıs 2015 ile 30 Haziran 2016 arasındaki Bağkur prim borçları.  
- 2014 sonu itibarıyla kapanmış işyerlerine ait 50 TL'yi aşmayan alacak ve buna bağlı 100 TL'yi aşmayan cezalar.  
- Daha önce yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları.  
- 18 Ağustos'a kadar tebliğ edilmiş idari para cezaları ve asılları.  
- Haziran 2016 ve öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları.  
- Belediyelerin SGK borcu.  

Başvuru nereye?  
SGK il müdürlükleri ve merkez müdürlüklerine.