CIA müdahale etti

Amerikan hükümeti, Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine kanıtlanamayan müdahalesini tartışırken, ABD’li akademisyen Levin, CIA’nın ’45 ülkede 81 kez’ seçimlere müdahale ettiğini ortaya çıkardı.

Carnegie-Mellon Üniversitesi’nden siyaset bilimci Dov Levin’in çalışması ABD yönetiminin, iktidarlarından memnun olmadığı ülkelere yönelik seçim müdahalelerini kapsıyor.

Hepsi belgelendi

Askeri darbe, rejim değişiklikleri ve adaylara dolaylı destek faaliyetleri bu araştırma kapsamının dışında tutulmuş. Dolayısıyla çalışma sadece CIA’nın belgelenmiş doğrudan ve fiili müdahale faaliyetlerini kapsıyor. Levin, seçimlere yönelik müdahaleleri “iki taraftan birinin lehine olan seçim sonuçlarını belirlemek için tasarlanmış pahalı bir eylem” olarak tanımlıyor. Levin’e göre, müdahale operasyonları kapsamında ortaya koyulan faaliyetler şu başlıklar altında özetlenebilir. 1-Sahte bilgi veya kara-propagandanın yaygınlaştırılması, 2-Desteklenen tarafa ait yerli unsurların eğitilmesi, 3- Oy arttırma yöntemlerinin devreye sokulması 4-Desteklenen aday lehinde açıklamalar yapmak, bu yolla oy potansiyelinin artmasını sağlamak, 5-Dış yardımların akışını sağlamak veya durdurmak.

%60'ı başarılı

ABD yönetimi, söz konusu operasyonların yaklaşık %60’ında kesin başarı elde etti ve desteklediği tarafı iktidara getirmeyi başardı. Levin’e göre, “Partizan seçim müdahalelerinin” sonuçlara yönelik ortalama etkisi %3. ABD’nin seçimlere müdahale için en sık kullandığı yöntemlerin başnda, “Sahte bilgi veya karalama propagandası” oluşturuyor.